Seksuele vorming en diversiteit

Inclusieve burgerschapsvorming op school

  • Mathieu Heemelaar
  • Coutinho
  • ISBN: 9789046906750
  • € 30.50

Scholen hebben de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan seksuele vorming, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie in het po en vo blijkt dat scholen over het algemeen weliswaar aandacht schenken aan deze onderwerpen, maar vaak beperkt in omvang en weinig planmatig gestuurd. De politiek geeft duidelijk richting: op basis van de uitkomsten zullen de kerndoelen in 2019 worden aangescherpt. Ook de kennisbasissen voor pabo’s en tweedegraadsdocentenopleidingen zullen hierop verder worden aangepast. Seksuele vorming en diversiteit anticipeert op deze veranderingen in het onderwijs en bereidt (aankomende) leraren voor op het onderwijs van de toekomst.

Seksuele vorming en diversiteit is het eerste boek dat een kennisbasis biedt voor effectieve seksuele en relationele vorming met aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Ook wordt er ruimschoots informatie gegeven over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Doel van dit boek is het bevorderen van een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling bij alle leerlingen en het verhogen van respect voor LHBTI-leerlingen én leraren op school. Seksuele vorming en diversiteit helpt (aankomende) leraren hoe om te gaan met de verscheidenheid aan waarden die leerlingen van huis uit meekrijgen en hoe seksualiteit en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in de klas.

Dit boek is bestemd als kennisbasis voor de tweedegraads lerarenopleidingen en de pabo. Het is ook geschikt voor gebruik bij de universitaire opleiding tot leraar basisonderwijs en masteropleidingen zoals pedagogiek en professioneel meesterschap.

Mathieu Heemelaar is verbonden aan de opleiding Social Work van de Haagse Hogeschool. Hij heeft zich gespecialiseerd in het thema seksualiteit en intimiteit. Naast zijn werk als docent/onderwijsontwikkelaar heeft hij een adviespraktijk seksualiteit voor onderwijs- en hulpverleningsinstellingen.