Geven en ontvangen

in contact met jongeren

  • Ard Nieuwenbroek
  • Acco Learn
  • ISBN: 9789492398451
  • € 21.95

Waar gaat het over in het leven? Vanuit de contextuele benadering gaat het vooral over de dynamiek tussen geven en ontvangen. Wanneer er sprake is van een evenwicht tussen wederzijds geven en ontvangen gaat het vaak goed met ons. Zodra deze balans verstoord raakt, lopen relaties stuk; zowel in de persoonlijke als in de werk/school-omgeving. Ook in de zoektocht naar volwassenheid speelt de dynamiek van geven en ontvangen een belangrijke rol. Een verstoring in deze balans uit zich bij jongeren bijvoorbeeld in te veel geven of geven op een manier die niet passend is. Soms kunnen zij zelfs onbewust besluiten op te houden met geven of ontvangen.
Als het evenwicht tussen geven en ontvangen weer gevonden kan worden, vindt er herstel plaats en is er ruimte voor groei. Het begeleiden van jongeren vraagt daarom om permanente aandacht voor deze relationeelethische dynamiek. Het is van essentieel belang inzicht te krijgen in verstoringen en op basis van deze kennis mogelijkheden te vinden het evenwicht weer te herstellen. Zo versterken we het individu en investeren we in de toekomst. Dit boek heeft een praktische insteek. Naast de broodnodige theorie gaat het natuurlijk altijd om de zichtbare vertaling naar de praktijk van alledag. Het boek sluit daarom af met vier casussen, waarbij je als lezer wordt uitgedaagd zelf in actie te komen.