Progressiegerichte Gespreksvoering

Gedurende zes sessies ga je aan de slag met de progressiegerichte technieken. Je krijgt veel gelegenheid om te oefenen met je eigen cases en op de trainers. Tijdens de intensieve sessies wordt je progressiegerichte repertoire steeds uitgebreider en gaan je interventies steeds scherper en vloeiender worden. Deelnemers leren hoe ze de progressiegerichte interventies bij diverse interacties en in diverse contexten (één op één context, groepen, teams) soepel toe te passen. De opleiding is bedoeld voor professionals die progressiegericht werken interessant vinden en er steeds beter in willen worden.

Effectief omgaan met ernstige rekenproblemen

In elke groep zitten leerlingen die moeite hebben met rekenen. Het is voor leerkrachten vaak eenvoudig te signaleren dat er een rekenprobleem is. Maar er is behoefte aan meer vakspecifieke kennis voor het omgaan met leerlingen die kampen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. De huidige protocollen werken niet goed en het vertalen van theoretische kennis naar de praktijk blijkt lastig. Hoe sluit je aan bij die leerling? Hoe ga je in de klas en daarbuiten zorgen dat deze leerling de juiste begeleiding krijgt? Wat moet je stimuleren, waar besteed je extra aandacht aan en met wie doe je dat dan?

AI Specialist Onderwijs en Jeugdeducatie

Neem deel aan onze unieke opleiding AI Specialist Onderwijs en Jeugdeducatie. Ontworpen voor zowel de ervaren MediaCoach als nieuwkomers in het veld, biedt deze opleiding noodzakelijke kennis en praktische vaardigheden om AI succesvol te integreren in het onderwijslandschap. In de hedendaagse digitale wereld, waarin kunstmatige intelligentie (AI) een steeds prominentere rol speelt, is het essentieel dat professionals in het onderwijsveld hun kennis en vaardigheden uitbreiden op het gebied van AI. Deze opleiding is speciaal ontworpen om u te voorzien van de theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om AI effectief te integreren en te gebruiken binnen het vakgebied onderwijs.

Modeldidactiek natuurkunde

In deze derde PLG bijeenkomst van het project Modeldidactiek neemt docent Cathy Baars ons mee in lessen waarin gebruikgemaakt wordt van simulaties. Je kunt voorafgaand aan de bijeenkomst ook een les volgens de Modeldidactiek aanpak bijwonen. Voor informatie over de didactiek zie de informatie over het project Modeldidactiek, en op Wikiwijs staat al materiaal op deze pagina. Deze bijeenkomsten staan ook open voor docenten die niet eerder aan een bijeenkomst over Modeldidactiek hebben deelgenomen.

De rol van veen in klimaatverandering

In samenwerking met onderzoekers van Deltares, UU, VU en WUR organiseren we een lezing en een excursie in het Ilperveld. Tijdens deze dag hoor je meer over de rol van veen in ons landschap vroeger en nu. Verder krijg je uitleg over de hernieuwde interesse in veengebieden. Ook leuk voor je collega biologie en nlt!

Rondetafelgesprek informatica

Als informatica docent werk je (vaak) alleen op een school. Het rondetafelgesprek informatica biedt jou als informatica docent de  mogelijkheid om met andere vakgenoten van gedachten te wisselen. Leuk om eens vrij van gedachten te wisselen over onderwerpen zoals toetsing, vakvernieuwing, projecten, excursies, samenwerkingen, digitale geletterdheid of andere zaken die jou als informatica docent relevant kan zijn. Er is bewust geen formele agenda. Het is kleinschalig en open opgezet. Er zijn maximaal 5 docenten aanwezig per online sessie.

Oud-Nederlandse wiskunde

Deze vakbijeenkomst gaat over een stuk geschiedenis van de wiskunde en hoe dat te gebruiken is in het onderwijs. Na een tweetal lezingen ga je zelf in een workshop de vertaalslag proberen te maken van 16e– en 17e-eeuwse oud-Nederlandse teksten over meetkunde en algebra naar je eigen wiskundelessen. De doelgroep van deze bijeenkomst is wiskundedocenten. In deze bijeenkomst staat de auteur van de eerste gedrukte Nederlandstalige algebra- en meetkundeboeken centraal: Claes Pietersz van Deventer.

De zin en onzin van vaccineren

Na deze bijeenkomst heb je alle kennis in huis om bij leerlingen de angst en magie rondom vaccinaties weg te nemen. Je bent ook meteen in het bezit van een werkvorm waarbij leerlingen kritisch durven te denken en op basis van feiten hun eigen mening kunnen vormen. Deze bijeenkomst is geschikt voor zowel onderbouw- als bovenbouwdocenten en sluit ook goed aan bij burgerschap.

Circulaire chemie

Chris Slootweg, onderzoeker aan de UvA, zal in een lezing dieper ingaan op het belang van het gebruik van afval als grondstof en de noodzaak benadrukken om circulaire technologieën te ontwikkelen.

Bètatour Texel

We sluiten op 11 juli het schooljaar af met een bètatour op Texel. Tijdens deze tour ga je ontdekken dat dit mooie Waddeneiland veel interessante dingen voor bèta’s te bieden heeft. Een uitstekende gelegenheid om inspiratie op te doen voor het nieuwe schooljaar en alvast in de stemming te komen voor de vakantie.

NRG/kernreactor

Wegens succes herhaald! Leren over de laatste inzichten in nucleair onderzoek op een wel heel bijzondere locatie! I

Inspiratiesessie over lesmateriaal en PTA

Sinds 2020 is er een nieuw examenprogramma binnen het vak informatica. Docenten hebben hiermee al eerste ervaringen opgedaan. Omdat je als informatica docent (vaak) alleen op een school werkt, is dit een mooie kans om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de ervaringen van andere docenten.

Geowerkvormen 2.0 en de interactieve watercyclus

Wegens succes, herhalen we deze nascholing. Voor iedereen die fysische geografie voor leerlingen tastbaar en leuk wil maken, bieden we opnieuw een werkvormen carousel aan onder begeleiding van de lerarenopleiders van de UVA en enkele oud LIO’s.

Toekomst van generatieve AI in het onderwijs

Kennisnet organiseert vier regioworkshops over de toekomst van generatieve AI in het onderwijs. Een van de locaties is Zwolle. Tijdens een leerzame en inspirerende workshopdag word je ondergedompeld in het onderwerp. Deze dag geeft je een scherpe kijk op deze vorm van kunstmatige intelligentie en biedt je een unieke kans om mee te praten over de toekomst van generatieve AI in onze sector.