Flitsbezoeken

Veel schoolleiders ervaren dat klassenbezoeken veel tijd kosten, zeker als aan elk klassenbezoek ook een gesprek wordt vastgeknoopt. En er ligt al zoveel op het bordje van de schoolleider. Een oplossing hiervoor is het toepassen van flitsbezoeken.

De schoolleider creëert betrokkenheid

Na het volgen van deze cursus heb je een goed inzicht in jouw eigen kwaliteiten met betrekking tot het creëren van betrokkenheid. Je hebt handvatten aangereikt gekregen die je in kunt zetten in jouw dagelijks handelen als schoolleider.

De schoolleider stuurt op gedrag

Na het volgen van deze cursus heb je een goed inzicht in jouw eigen kwaliteiten met betrekking tot sturen op gedrag. Je hebt handvatten aangereikt gekregen die je in kunt zetten in jouw dagelijks handelen als schoolleider.

De schoolleider regisseert eigen ontwikkeling

Na het volgen van deze cursus heb je een goed inzicht in jouw eigen kwaliteiten met betrekking tot eigen ontwikkeling regisseren. Je hebt handvatten aangereikt gekregen die je in kunt zetten in jouw dagelijks handelen als schoolleider.

De schoolleider kan oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat er geen verband hoeft te bestaan tussen probleem en oplossing. Zonder (alle) oorzaken te kennen en zonder problemen uitgebreid te analyseren zijn vaak al oplossingen mogelijk die goed blijken te werken.

De schoolleider inspireert

choolleiders die hun team weten te inspireren, bereiken daarmee dat collega's zelf verantwoordelijkheid nemen, minder zeuren, keuzes maken en creatiever worden in hun gedrag. Kwaliteitsbewustzijn en hoge leeropbrengsten zijn hiervan het gevolg.