Remedial teaching is extra uitleg en ondersteuning aan leerlingen die leermoeilijkheden of andere problemen hebben, zoals faalangst. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes plaatsvinden. Er zijn twee soorten remedial teachers: leraren binnen het reguliere onderwijs die extra hulp geven of personen met een eigen praktijk.  

Bij remedial teaching doe je eerst een grondig pedagogisch-didactisch onderzoek, waarbij je een beeld probeert te krijgen van het probleem. Dit doe je aan de hand van een gesprek, toetsen en/of observaties. Hierna stel je met de ouders en eventueel andere deskundigen een begeleidingsplan opstelt. Hierin gaat het over het toepassen van gespecialiseerde technieken en instructieprincipes die gericht zijn de specifiek ondersteuning van de leerling.  

Meer weten over remedial teaching? Bekijk dan ons aanbod!