Sinds 1 augustus 2015 bestaat er een wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid op school, en het aanpakken van pesten hoort daar ook bij. Een anti-pestprogramma is niet wettelijk verplicht, maar scholen moeten wél zorgen voor: 

  • Een sociaal veiligheidsbeleid dat pesten tegengaat en de sociale, fysieke en mentale veiligheid van leerlingen beschermt; 
  • Het controleren van de veiligheid van leerlingen (aan de hand van een jaarlijks onderzoek); 
  • Iemand binnen de school die zorgt dat het sociaal veiligheidsbeleid ook echt wordt gevolgd; 
  • Iemand die het aanspreekpunt is voor leerlingen die slachtoffer zijn van pesters. 

Meer weten over pesten? Bekijk onze boeken, opleidingen en cursussen. 

19 april: Dag Tegen Pesten

Op 19 april vindt de landelijke Dag Tegen Pesten plaats. Er wordt op die dag extra aandacht besteed aan de aanpak van pesten én aan de professionalisering van onderwijsmedewerkers om hier goed op in te spelen in de klas. Er zijn veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van pesten. In dit […]

In deze training leer jij hoe je als pedagogisch professional pestgedrag kunt signaleren en wat jij kunt doen om pestgedrag te voorkomen of op te lossen.

Gezond en veilig in en om de school

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Het gaat dan om een veilige en gezonde omgeving voor leerlingen en het personeel. Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om te kunnen leren, het verbetert de onderwijsprestaties, vermindert verzuim bij leerlingen en personeel. In een veilige school wordt agressie tegen gegaan, heeft iedereen het gevoel […]