Als school ben je verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan je leerlingen Iedere school biedt basisondersteuning, maar de extra ondersteuning kan per school verschillen.  Onder de basisondersteuning vallen bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, programma’s gericht pp gedragsproblemen.  

Is er specialistischere ondersteuning nodig, dan is er extra ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een speciale klas voor leerlingen met een gedragsstoornis een traingingen in sociale vaardigheden. Scholen kunnen hierbij samenwerken met instellingen voor jeugdzorg. Als school stel je een ontwikkelingsperspectief op voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, waarin de onderwijsdoelen en de extra begeleiding voor die leerling worden beschreven. Als school overleg je met de ouders over dit perspectief. 

Meer weten over extra ondersteuning in het onderwijs? Bekijk dan ons aanbod! 

In dit webinar staan de verschillende ondersteuningsniveaus centraal. De leerkracht is eerst aan zet om iedere leerling kwalitatief goed rekenonderwijs te bieden, voordat externe deskundigen in beeld komen en er onderzoek wordt gedaan naar dyscalculie. Hoe kun je deze ondersteuningsniveaus op je school inkleuren om te zorgen dat leerlingen ondersteuning op maat krijgen?