Als school ben je verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan je leerlingen Iedere school biedt basisondersteuning, maar de extra ondersteuning kan per school verschillen.  Onder de basisondersteuning vallen bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, programma’s gericht pp gedragsproblemen.  

Is er specialistischere ondersteuning nodig, dan is er extra ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een speciale klas voor leerlingen met een gedragsstoornis een traingingen in sociale vaardigheden. Scholen kunnen hierbij samenwerken met instellingen voor jeugdzorg. Als school stel je een ontwikkelingsperspectief op voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, waarin de onderwijsdoelen en de extra begeleiding voor die leerling worden beschreven. Als school overleg je met de ouders over dit perspectief. 

Meer weten over extra ondersteuning in het onderwijs? Bekijk dan ons aanbod! 

Veel geld, weinig verbetering: waar gaan onze subsidies naartoe?

De afgelopen jaren heeft de overheid veel geld geïnvesteerd in het onderwijs. Maar waar gaat dat geld precies naartoe? En wordt het wel goed besteed? Gaan de subsidies van de overheid vooral naar leuke nieuwe innovaties, zoals robots in de klas, of ook naar structurele verbeteringen die bijdragen aan de kwaliteit en professionalisering van het onderwijs?

Wie ís nu het hoogbegaafde kind? Wat betekent hoogbegaafdheid voor een kind? En hoe kan zich dat uiten? DNKRS geeft vier trainingen.

Basiscursus DHH

Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van…

Veel geld, weinig verbetering: waar gaan onze subsidies naartoe?

De afgelopen jaren heeft de overheid veel geld geïnvesteerd in het onderwijs. Maar waar gaat dat geld precies naartoe? En wordt het wel goed besteed? Gaan de subsidies van de overheid vooral naar leuke nieuwe innovaties, zoals robots in de klas, of ook naar structurele verbeteringen die bijdragen aan de kwaliteit en professionalisering van het onderwijs?