Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap

  • Maartje Janssens, Gert Biesta
  • Phronese
  • ISBN: 9789490120412
  • € 25.95

Naar onderwijs wordt veel onderzoek gedaan, maar de inzichten hieruit weten de praktijk vaak nog moeilijk te bereiken. In deze bundel verkennen diverse lectoren en leraren (Jacqueline Bulterman, Gert Biesta, Ton Bruining, Monique Leijgraaff, Frederike de Jong, Jos Castelijns, Geert Bors, Hans Bakker, Hester IJsseling, Pieter Boshuizen, Bas van den Berg) vanuit verschillende invalshoeken en aan de hand van concrete voorbeelden hoe pedagogische inzichten over de onderwijspraktijk dienstbaar kunnen zijn aan die praktijk. Daarbij gaat het vooral om de vraag wat vruchtbare manieren zijn om de relatie tussen onderzoek en praktijk zo goed mogelijk tot stand te brengen en in stand te houden. Daarbij tonen de bijdragen onder andere dat als onderzoek dienstbaar wil zijn aan de onderwijspraktijk, men er rekening mee moet houden dat onderwijs geen kwestie is van de inzet van al dan niet effectieve interventies, maar dat onderwijsprocessen complexe, communicatieve processen zijn die beogen de vorming van leerlingen op gang te brengen.

bestellen
Onderwijstypes
Functiegroepen
Onderwerpen