Zo zorg je voor een leercultuur in je school en houd je je leraren bekwaam

leestijd: 2 minuten
Het digitale tijdperk brengt veel veranderingen met zich mee voor het werk en het leven van leraren. Om bij te blijven met de nieuwste technologieën en de eisen van de markt, is het belangrijk om te blijven leren en ontwikkelen. Maar hoe zorg je er als werkgever voor dat je team gemotiveerd en bekwaam blijft?

We leven in een tijdperk waarin digitale technologieën steeds meer invloed hebben op ons werk en ons leven. Denk aan kunstmatige intelligentie, internet of things, big data, cloud computing, blockchain en nog veel meer. Deze technologieën bieden kansen, maar ook uitdagingen, en up to date blijven is cruciaal. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van leraren zelf, maar ook van de werkgevers.

Maar hoe doe je dat als werkgever? Hier zijn een paar tips:

  • Maak een inventarisatie van de kennisbehoefte van je team. Wat moeten ze weten en kunnen om hun werk goed te doen? Welke kennis ontbreekt of is verouderd? Welke kennis is relevant voor de toekomst? Betrek je team bij deze inventarisatie en vraag naar hun leerwensen en -doelen.
  • Bied je team verschillende leervormen en -bronnen aan. Niet iedereen leert op dezelfde manier of heeft dezelfde voorkeur. Sommigen leren graag in een klaslokaal, anderen liever online of op de werkplek. Sommigen lezen graag boeken, anderen luisteren liever naar podcasts of kijken naar video’s. De ene leraar leert graag individueel, de ander liever in groepen of met een coach. Zorg voor een divers en flexibel aanbod dat aansluit bij de leerstijlen en -behoeften van je team.
  • Bied tijd, ruimte en ondersteuning om te leren. Leren kost tijd en energie. Het is daarom belangrijk dat je als werkgever je team de gelegenheid geeft om te leren. Plan bijvoorbeeld vaste leermomenten in, geef je team studieverlof of -budget, of laat ze zelf hun leertijd indelen. Zorg ook voor een geschikte leeromgeving, bijvoorbeeld een rustige ruimte, een goede internetverbinding of een online leerplatform. En bied je team de nodige begeleiding, feedback en waardering voor hun leerinspanningen.
  • Stimuleer een leercultuur in je organisatie. Leren is niet iets wat je alleen doet, maar samen. Het is daarom belangrijk dat je als werkgever een leercultuur creëert in je organisatie. Een leercultuur is een cultuur waarin leren wordt gezien als een normaal en waardevol onderdeel van het werk, waarin leraren worden aangemoedigd om te leren van en met elkaar, waarin fouten worden gezien als leermogelijkheden, en waarin kennis wordt gedeeld en gewaardeerd. Een leercultuur kun je bevorderen door bijvoorbeeld het goede voorbeeld te geven, het gesprek over leren te voeren, leeractiviteiten te organiseren of te faciliteren, en leerresultaten te erkennen en te belonen.

Door deze tips toe te passen, kun je als werkgever je team stimuleren en faciliteren om hun kennisniveau op peil te houden in het digitale tijdperk. Zo zorg je voor een duurzame inzetbaarheid, een hogere kwaliteit en een grotere innovatiekracht van je personeel. En dat is niet alleen goed voor je team, maar ook voor je school en leerlingen.


Stress op de werkvloer: hoe pak je dit aan?

In het onderwijs is stress een veelvoorkomend verschijnsel op de werkvloer. Niet alleen jij, maar ook je onderwijsteam functioneert beter bij een prettige werkomgeving. Hoe waarborg je een positieve en ondersteunende werkomgeving voor je team?