Generatie Z: de kinderen, jongeren en jongvolwassenen van nu

Als je kinderen, jongeren en jongvolwassenen wilt bereiken, ondersteunen of motiveren, dan is het belangrijk om eerst te begrijpen wie ze zijn. En dat betekent niet alleen kijken naar wat ze aan de buitenkant laten zien op school, straat of social media. Om ze in hun hart te kunnen raken moet je weten wie ze ze diep van binnen zijn.

Sexmatters primair onderwijs

De workshops voor leerlingen wordt gecombineerd met een training voor leerkrachten waarin zij naast het opdoen van kennis over gender(identiteit), seksualiteit en consent, leren hoe zij leerlingen kunnen voorbereiden op onze workshops en hoe zij met hun leerlingen na afloop verder kunnen praten over deze thema’s.

Levendig op school

Levendig Uitgever biedt ‘op maat’ workshops voor basisscholen om levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De workshop is zeer geschikt voor scholen die wat willen doen met hun ‘identiteit’, of deze nu openbaar of bijzonder is.

Liefdevol grenzen stellen

Binnen een groep spelen kinderen met elkaar, maar ontstaan ook onderlinge conflicten. Welke behoeften gaan er schuil achter eventueel ongewenst gedrag van kinderen en hoe ga je daarmee om? Ga jij voor de korte of lange termijn aanpak?

Taakspel

Veel scholen zoeken naar mogelijkheden om onrust en storend gedrag van leerlingen te voorkomen. Taakspel is een groepsaanpak, waarbij kinderen leren zich met behulp van spel beter aan de klassenregels te houden

De vreedzame school & democratisch burgerschap

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.