Jaar Lang Leren Jongerenwelzijn Onderwijs

Help jouw leerlingen en studenten: signaleer mentale of fysieke problemen en bied optimale steun. Tijdens het Jaar Lang Leren pakket ga je het hele jaar door aan de slag met diverse thematieken op het gebied van jongerenwelzijn, geheel op een door jou gekozen moment.

Lezen is top in het primair en speciaal onderwijs (LIST)

De laatste tijd is er veel aandacht voor de afnemende leesvaardig-heid en leesmotivatie bij kinderen en jongeren. Vraagt u zichzelf ook af waar dit aan ligt en wat u hier als school aan kunt doen? Staat u voor de keuze om een nieuwe leesmethode aan te schaffen? Met de implementatie van LIST werkt u aan het verhogen van de leesresultaten en leesmotivatie van jouw leerlingen.

NT2 advies

Wij verzorgen maatwerktrainingen binnen het NT2 die aansluiten bij jullie specifieke vragen.

Voorbereiding inspectiebezoek

Herken je dit? De onderwijsinspectie komt langs en iedereen wordt een beetje zenuwachtig. Welke zaken hebben we nog niet geregeld en welke vragen zal de inspectie gaan stellen? Geen nood, we helpen je door de brij van regelgeving en zorgen dat je goed bent voorbereid.

Opfristraining vaststeladviseur startbekwaam

Je hebt ervaring met het vaststellen van toetsen en examens, maar het is alweer een tijd geleden dat je een training hebt gevolgd. Daardoor zijn je vaardigheden een beetje weggezakt. Wij gaan je ondersteunen met deze training, zodat je straks weer fris en wel toetsen vaststelt voor jouw leerlingen.

Vaststeladviseur startbekwaam TOA-toetsplatform

Je wilt binnen TOA-toetsplatform vaststeladvies geven op taal- en rekenexamens. Voldoende kennis over de verschillen tussen examens, betrouwbaarheid en de kwaliteit van examens is dus belangrijk. Tijdens deze training krijg je antwoord op al jouw vragen.

TOA-advies

De examinering en examineringsprocessen betrouwbaar uitvoeren én borgen is een behoorlijke uitdaging. TOA-advies ondersteunt je bij het beoordelen van de examenprocessen en examenproducten. We denken graag mee met wat kan bijdragen aan een kwalitatief goede examinering.

Examencommisie

Wat wordt er verwacht van een examencommissie? Welke taken, rollen en verantwoordelijkheden hebben de leden? En wat hebben ze nodig om van start te kunnen als volwaardige examencommissie? Dat komt in deze training aan bod.

JIJ! advies- en verandertrajecten

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van scholen om een toetsvisie te ontwikkelen, die breed gedragen wordt in de school. Samen zetten we deze visie om in concreet toetsbeleid, waarbij we zowel schoolleiders, docenten, leerlingen én ouders betrekken. Uiteraard begeleiden wij ook om hiermee succesvol aan de slag te gaan in de praktijk.

Gedragsexpert

Deze opleiding heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met leerlingbehoeftes en ordeverstorend gedrag op school.

Taalcoördinator VO

In deze opleiding maak je uitgebreid kennis met de diverse onderdelen in het werk van de Taalcoördinator en ga je hands-on aan de slag met jouw eigen taalbeleidsplan. De opleiding heeft een praktijkgerichte insteek en biedt handvatten en technieken die je kan inzetten binnen jouw school.

Anti-pestcoördinator

Deze cursus stoomt jou klaar als anti-pestcoördinator. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom pesten en bent hét aanspreekpunt rondom pestbeleid op jouw school.

Bouwen aan LOB voor het V(MB)O

Wil je ontdekken hoe je LOB het beste kunt inzetten? De vijf loopbaancompetenties als opfrisser herhalen? Meer kennis genereren over LOB in het onderwijsprogramma én aan de slag om een goed fundament te leggen voor LOB binnen jouw school? Ga dan aan de slag met e-learning. Vanuit je eigen omgeving, in je eigen tijd, op je eigen manier!

Bouwen aan LOB voor het MBO

Wil je ontdekken hoe je LOB het beste kunt inzetten binnen het MBO? De vijf loopbaancompetenties als opfrisser herhalen? Meer kennis genereren over LOB in het onderwijsprogramma én aan de slag om een goed fundament te leggen voor LOB binnen jouw school?

Beter begeleiden bij motievenreflectie

Het Career Story Interview is een beproefde methode om motivatie te (her)ontdekken en te verstevigen. Het werkt snel, krachtig en bijna magisch. Volg de masterclass ‘Beter begeleiden bij motievenreflecie’ en leer effectief storytelling toepassen.