Verbindend leidinggeven en leiderschapsvaardigheden

Als leidinggevende verbindend leren coachen vanuit verschillende visies en methodieken.

Een scholing voor leidinggevenden om een ‘eigen’ en persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en voor leidinggevenden die het lastig vinden om het onderwijskundig leiderschap vorm te geven.
Hoe wordt de missie van school vertaald naar onderwijsinhoud die leerlingen competent maakt?

Leiding geven aan een team of afdeling in de school vraagt veel verschillende competenties. Je hebt te maken met een groep autonome professionals die van jou verwachten dat je ze steunt en stuurt. Deze training biedt mogelijkheden om effectief sturing te geven aan processen die een groep docenten tot een team maken en die docenten in staat stelt zo optimaal mogelijk te functioneren.

Daarnaast heb je mogelijk te maken met je collega’s van de schoolleiding die eveneens veel van je verwachten. Het onderwijskundig leiderschap komt daardoor wel eens klem te zitten. Hoe zorg je ervoor dat je werk niet uitsluitend bestaat uit praktische zaken? Hoe ga je met elkaar om en welke interventies zijn daarbij van belang? Hoe ga je om met weerstand en hoe werk je samen aan een gedeelde verantwoordelijkheid in je team?
Welke communicatie helpt je daarbij en hoe ga je om met conflicten?

Deze scholing helpt je bewust worden wie je als leidinggevende bent en bepaald hoe effectief je daarbij kunt zijn.

De scholing is er op gericht verder te gaan dan een ruwe schets van de missie omtrent het realiseren van onderwijs. Missie voorzien van competent leiderschap in relatie tot een competente leraar en leerling.

Welke positie in de school neem jij als leidinggevende in?

Tijdens deze scholing komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en attitude, noodzakelijk bij leidinggeven.
 • Bewustwording van persoonlijke doelen.
 • Het leren en ontwikkelen van verantwoordelijkheid nemen en delegeren.
 •  Autonomie in denken en handelen.
 • Inzicht verkrijgen in beïnvloeding van jezelf en anderen.
 • Je eigen energiehuishouding, persoonlijkheidsdynamiek en de invloed van deze dynamiek op jouw omgeving en andersom.
 • Het leren ontwikkelen van synergie tussen jou en je team.
 • Effectief omgaan met verschillen in relaties in een team.
 • Zelfreflectie.
 • Wat is de missie van jouw school en hoe geef je deze vorm?
 • Coachen op de vijf rollen van de docent.
 • Meer activerende didactiek in de les met onder andere meervoudige intelligentie.
 • Inspireren en motiveren van collega’s.