Train-de-trainer

Een school is bij uitstek een plaats waar geleerd wordt. Niet alleen van externe trainers, maar ook van elkaar. Met het Train de Trainer traject heeft LearnOn een aanbod ontwikkeld om de voorlopers op school te begeleiden bij het uitvoeren van trainingsbijeenkomsten voor collega’s.

In vier bijeenkomsten ontwikkelen de Trainers-In-Opleiding zich van deskundig docent tot trainer/coach van collega’s. Met dit traject wordt de deskundigheid en vaardigheid binnen een school geborgd, kennisdeling krijgt vorm en collega’s leren van en met elkaar.

Het Train-de-Trainer traject is in te zetten in combinatie met één van de andere trajecten, of als losstaand programma.

“Ik heb opnieuw de meerwaarde ervaren van good practices en samen uitvinden en delen. Hernieuwd enthousiasme!”

VOOR WIE

De train de trainer opleiding is bedoeld voor docenten die graag hun collega’s inspireren, coachen en ondersteunen.

Het omvat:
Vier bijeenkomsten van 3 uur
Individuele begeleiding en coaching

De trainers in opleiding zullen zelf op basis van hun leervragen en expertise een aantal keer onderdelen van het programma verzorgen.

WAAROVER

In het train-de-trainer traject wordt aandacht besteed aan manieren om bestaande kennis en vaardigheden van docenten over te dragen aan collega’s.

Het traject bevat de volgende onderwerpen:
Het takenpakket van een docent-trainer op school
Onderleggers voor een activerende training
Persoonlijke kwaliteiten
Omgaan met weerstand
Het vormgeven van een studiedag of conferentiemiddag op school

OPBRENGST

Het train-de-trainer traject heeft als doel docenten handvatten te bieden om hun kennis en ervaring te delen met collega’s.

De trainers in opleiding ontwikkelen zich van bekwaam docent tot trainer/coach. Als meesterproef organiseren zij een studiedag of conferentiemiddag voor hun collega’s.

Wat levert het train-de-trainer traject op?
Een nieuwe uitdaging voor de voorlopers binnen een school
Borging van de kennis en vaardigheden (na een opleidingstraject)
Het vormgeven van kennisdeling op een meer stelselmatig niveau
Meer uitwisseling en samenwerking tussen collega’s
De deelnemers kunnen een inhoudelijk programma ontwikkelen voor collega’s

INFORMATIE

Het niveau van de cursus
De cursus is ontworpen voor docenten die hun kennis, vaardigheden en expertise graag willen delen met hun collega’s.

Lengte van de cursus
4 dagdelen van 3 uur.
Spreiding: 2-3 weken.
In tussenliggende periode wordt van docenten gevraagd de inhoud van de bijeenkomst op verschillende manieren in de praktijk te brengen met collega’s.

Doelstellingen van de cursus
Deelnemers zijn in staat hun bestaande expertise en vaardigheden over te dragen aan collega’s.

Doelgroep
Docenten VO en MBO.

Aanvangsniveau
Vooropleiding: tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Enthousiasme voor het delen van kennis en ervaring is wenselijk.

Studiebelasting
circa 3 uur p/w

Studiemateriaal
Al het studiemateriaal wordt meegeleverd een op maat gemaakte digitale cursusomgeving.

Certificaat
Certificaat mogelijk op basis van aanwezigheid.