Training Foto-interview

Het Foto-interview (2013) is een vraaggericht- en oplossingsgericht instrument om kinderen en jongeren te helpen hun eigen wensen tot verbetering te kiezen en te vertalen naar haalbare doelen. Het is geschikt voor zowel onderwijs als zorg.

Sensorische Informatieverwerking paramedici

Inzicht krijgen in de manier van waarnemen en verwerken in de verschillende sensorische systemen kan de professional ondersteunen in het begeleiden van het kind en alle betrokken milieus, binnen het eigen therapeutisch handelen. Hierbij zal de hulpvraag van het kind en zijn/haar omgeving leidend zijn.

Masterclass Paradoxaal Leiderschap

Soepel kunnen schakelen tussen tegengestelde tactieken en gebruik maken van de kracht van polariteiten in jezelf, je team en je organisatie.

Visie op Werk en Arbeidsmarkt

Strategie voor duurzaam werken in een dynamische arbeidsmarkt Als manager die staat voor de ontwikkeling van mensen in jouw organisatie en een duidelijke visie op werk […]

Leiderschap bij Digitale Transformaties

Ontwikkel visie op de brede maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen en krijg inzicht in hoe je anders kunt organiseren en waarde toevoegt met nieuwe technologie.

Leiderschap in Management

Ontwikkel cruciale managementcompetenties zoals strategisch denken en handelen, resultaatgerichtheid en het veranderen van organisaties of onderdelen daarvan. Voor wie Je werkt als manager, leidinggevende of adviseur. […]

Psychologie in Organisaties

Hier krijg je handvatten bij het organiseren, verbinden en motiveren van mensen in en tussen organisaties.

Opleiding Expert Formatief handelen 2024

Jouw ambitie?  Om vanuit jouw rol betekenis, inhoud en vorm  te geven aan het formatief handelen in de school. Omdat jij de ambitie hebt om leerlingen meer inzicht […]

Lesmateriaal ontwerpen met Canva

In de training ‘Lesmateriaal ontwerpen met Canva’ leer je hoe je zelf snel en makkelijk het mooiste materiaal maakt, van lesbladen en presentaties tot toetsen en opdrachtkaarten.

Workshop: AI & ChatGPT in het onderwijs

Tijdens de training krijgen docenten praktische handvatten om ChatGPT en andere tools te integreren in hun lessen en leerlingen en studenten te leren hoe ze deze technologie kunnen gebruiken om effectiever te leren en hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.