Verkorte opleiding tot IB’er

Informatie

Als intern begeleider bewaak je de kwaliteit van het ondersteuningsbeleid binnen je school. Je coacht jouw collega’s in de ondersteuning van leerlingen en in hun samenwerking met ouders. Samen met de schoolleider geef je vorm aan het ondersteuningsprofiel van de school en de onderwijskundige innovaties die daarmee samenhangen. Met deze verkorte opleiding krijg je kennis, instrumenten én vaardigheden aangereikt om direct in jouw rol als intern begeleider het verschil te kunnen maken!

 

Opbrengst na de cursus

Na deze opleiding:

 • Weet je welke taken en verantwoordelijkheden samenhangen met jouw (nieuwe) rol als intern begeleider.
 • Kun je op een oplossingsgerichte manier je collega’s coachen en adviseren.
 • Heb je zicht op de ondersteuningsstructuur in de school en de onderliggende processen.
 • Kun je een analyse maken van de onderwijskwaliteit en de ondersteuningsbehoeften in de school.
 • Weet je hoe je vorm kunt geven aan samenwerking binnen en buiten de school.
 • Heb je praktische vragen kunnen uitwisselen en concrete voorbeelden gekregen die inspiratie geven om te reflecteren op jouw eigen taakinvulling.

Programma

Data

Bijeenkomst 1 – dinsdag 1 november 2022

Bijeenkomst 2 – donderdag 17 november 2022

Bijeenkomst 3 – dinsdag 13 december 2022

 

Alle bijeenkomsten zijn van 10.00 – 17.00 uur

Deze verkorte opleiding bestaat uit 3 cursusdagen verspreid over 3 maanden. Hierdoor kun je de aangereikte kennis en handvatten direct in de praktijk toepassen en er samen met je medecursisten tijdens de bijeenkomsten op reflecteren. Vanwege het interactieve karakter van deze verkorte opleiding en de persoonlijke feedback van de docent, wordt een maximum aantal inschrijvingen van 16 deelnemers gehanteerd. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Bijeenkomst 1: De startende IB’er van de toekomst

 • Taken en verantwoordelijkheden binnen passend onderwijs en de zorgplicht
 • Wat moet en wat mag? Rol van het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs
 • Ondersteuningsstructuur en focus in de zorgkalender
 • Veranderende positie binnen de school en nieuwe rol binnen het team
 • Coachende vaardigheden om handelingsgericht en planmatig samen te kunnen werken
 • Actuele ontwikkelingen en intervisie

Bijeenkomst 2Rol van de IB’er in het sturen op schoolontwikkeling

 • Schooloverzichten: analyseren van opbrengsten en signaleren van trends
 • Trendanalyses inzetten bij het formuleren van nieuwe schoolontwikkeldoelen
 • Hoe kun je groepsbesprekingen opzetten en uitvoeren?
 • Welke coachende vaardigheden kun je inzetten om collega’s te helpen reflecteren op hun eigen handelen?
 • Actuele ontwikkelingen en intervisie

Bijeenkomst 3: Passende ondersteuning door samenwerken

 • Hoe kun je leerlingbesprekingen opzetten en uitvoeren?
 • Samenwerken met ouders: hoe kom je samen met ouders, leerkracht én leerling tot een plan van aanpak?
 • Samenwerken met externen: welke zorg- en onderwijspartners zijn er binnen het samenwerkingsverband?
 • Opstellen van een ontwikkelingsperspectief en aanvragen van extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband (arrangement of TLV)
 • Actuele ontwikkelingen en intervisie

Voor wie

 • Toekomstige intern begeleiders
 • Huidige intern begeleiders die hun kennis willen updaten
 • Leerkracht met speciale taken
 • Interne coach
 • Remedial teachers
 • Bouwcoördinatoren 

Docent(en)

Drs. Vivian van Alem

Startdata en locaties

 • 1 nov. 2022Utrecht3 bijeenkomsten€ 1195