4 tips voor effectief klassenmanagement

leestijd: 3 minuten

Effectief klassenmanagement is van cruciaal belang voor een positieve leeromgeving. Het is belangrijk om elke leerling te bereiken en onderwijs te bieden dat aansluit op hun behoeften. Hoe pak je dat aan? Je ontdekt het in dit artikel.

Het is als onderwijsprofessional belangrijk om na te denken over de manier waarop jij je onderwijs organiseert. Iedere leerling wil nu eenmaal gezien en begrepen worden door jou. Het is onze taak en tegelijkertijd de uitdaging om elke leerling te onderwijzen op een manier die aansluit bij hun unieke behoefte.

Wat verstaan we onder klassenmanagement?

Het betreft alles wat jij als onderwijsprofessional doet om ervoor te zorgen dat de klas een prettige plek is om te leren en te werken. Het gaat niet alleen om de regels, maar ook om hoe de klas eruitziet, de lessen, de manieren van lesgeven, hoe je instructies brengt en hoe jij en de leerlingen met elkaar omgaan.

Wat zijn goede strategieën voor effectief klassenmanagement?

1. Creëer rust en structuur en wees duidelijk en consequent

Elke klasregel staat of valt met de manier waarop je die invoert en hoe je met overtredingen omgaat. Spreek je verwachtingen uit en maak duidelijke afspraken. Leerlingen vinden het lastig als ze niet goed weten wat er van hun wordt verwacht. Heb je weleens gedacht aan het zichtbaar maken van je dagindeling op het bord?

2. Bevorder een ondersteunende leeromgeving en weet wat er speelt in de klas

Besteed écht aandacht aan het contact met jouw leerlingen, zodat leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen. Nu denk je misschien: ik heb soms dertig leerlingen in mijn klaslokaal, dat is wel erg makkelijk praten. Het kan heel simpel zijn: Loop eens een rondje door je klaslokaal en maak een praatje met je leerlingen. Je kunt ook voor aanvang van de les al bij het klaslokaal staan om de leerlingen één voor één te begroeten. En vergeet niet af en toe een grapje te maken, humor kan het ijs breken!

3. Differentieer in instructie en opdrachten 

Elke leerling leert op een andere manier en differentiatie zorgt voor betere aansluiting bij de diverse leerstijlen in je klas. Heb je bijvoorbeeld weleens gedacht aan het inzetten van visuele hulpmiddelen? Of juist een auditieve instructie? Let op wat jouw leerlingen nodig hebben.  

4. Blijf leren en ontwikkelen als professional 

De beste leraren zijn degenen die blijven leren. Blijf op de hoogte van nieuwe onderwijsmethoden en sta open voor feedback van collega’s en leerlingen. Professionele ontwikkeling is essentieel om je klassenmanagement te blijven verbeteren!

Natuurkundedocente Anja voelde dat haar lessen wat uitdagender mochten zijn, ze had vaak het gevoel dat ze tegen een muur stond te praten. Er kwam weinig reactie vanuit de klas. Ze nam verantwoordelijkheid voor haar eigen lessen en schreef zich in voor de scholing ‘flipping the classroom.’

Ze werd er meteen enthousiast van. Ze merkte na deze scholing een verandering bij haar leerlingen. Er was meer betrokkenheid en de lessen waren een stuk leuker en vooral uitdagender. Ze kreeg zelfs complimenten van enkele leerlingen na haar les. ‘Wat een leuke les.’ Dit leidde tot betere resultaten. Ze was blij dat ze had besloten om scholingte gaan volgen. ‘Dit had ik veel eerder moeten doen. Wat een verschil!’ dacht ze.

Hoe ga ik om met pestgedrag in mijn klas?

Grijp in wanneer je pestgedrag opmerkt en spreek de daders aan. Jij als docent kunt een verschil maken voor de leerling die gepest wordt! Het is uiterst belangrijk om te praten met alle leerlingen in je klas over pesten en de gevolgen ervan. Let op signalen, zoals ander gedrag, bied ondersteuning aan het slachtoffer en betrek ouders.  

Tim, een nieuwe leerling, is het doelwit van pestgedrag. Meester Simon merkt op dat Tim vaak alleen staat. De sfeer in de groep is gespannen; leerlingen durven niet voor Tim op te komen uit angst zelf gepest te worden. Hij besluit om proactief te handelen. Hij schrijft zich in voor een scholing over pesten.

Na de scholing zet hij het geleerde in. Hij gebruikt een groepsactiviteit om respect te stimuleren en spreekt de klas aan over de ernst van pesten. Hij ondersteunt Tim persoonlijk en organiseert een ouderavond. Zijn snelle handelen verandert de klasdynamiek: de sfeer verbetert, Tim voelt zich gesteund, en het pesten stopt.

Blijf je als onderwijsprofessional focussen op het stimuleren van een positieve leeromgeving. Zet effectieve klassenmanagement in. Iedere leerling verdient het om gezien en begrepen te worden. Welke maatregelen neem jij om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren?


Lees verder

Win een boek!

Wil jij kans maken op een leuk boekenpakket speciaal voor onderwijsprofessionals? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en maak elke maand kans!

aanmelden