19 april: Dag Tegen Pesten

Op 19 april vindt de landelijke Dag Tegen Pesten plaats. Er wordt op die dag extra aandacht besteed aan de aanpak van pesten én aan de professionalisering van onderwijsmedewerkers om hier goed op in te spelen in de klas. Er zijn veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van pesten. In dit artikel vind je een overzicht van de scholings- en professionaliseringsmogelijkheden.

Individuele scholingsmogelijkheden

Cursus: Veiligheidscoördinator/-manager in het onderwijs
Zit jij eraan te denken veiligheidscoördinator of -manager op jouw school (of zelfs voor meerdere scholen) te worden? In deze zesdaagse cursus leer je over een schoolveiligheidsbeleid, de veiligheidsorganisatie, wettelijke verplichtingen, sociale veiligheid, criminaliteitspreventie en toezicht binnen schoolgebouwen. Sociale veiligheid, omgaan met agressie en probleemgedrag, sociale media en (online) pesten hoort hier ook bij.
Opleider: NISHV
Benieuwd? Bekijk hier meer informatie.

Training: KIC-methode (vo)
Werkt jouw school met de KIC-methode om structureel aandacht te geven aan sociaal gedrag en pesten? De KIC-methode (Kracht In Controle) is een schoolbreed lesprogramma dat het sociaal welbevinden binnen een school vergroot. Het richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen en geeft een goed beeld van de groepsdynamiek in klassen. Deze tweedaagse training is speciaal om docenten op te leiden deze methode te beoefenen, om er uiteindelijk wekelijks mee te werken, met bijbehorend leermateriaal en tools.
Opleider: VO-Content
Benieuwd? Bekijk hier meer informatie.
Er is ook een training voor het werken met de KIC-webapp.
Bekijk hier meer informatie over deze training.

Cursus: Anti-pestcoördinator (ook voor groepen)
Wil jij anti-pestcoördinator worden, of wil je jouw kennis en vaardigheden opfrissen? In deze cursus van 2 tot 3 bijeenkomsten kijk je naar wat pesten eigenlijk is en wat het inhoudt om een veilige school te zijn. De taken van een anti-pestcoördinator (en een interne vertrouwenspersoon) in een veilige school staan daarbij centraal. De opleider laat je (beeld)materiaal bekijken en bespreken, en deelt daarbij ervaringen uit de praktijk.
Opleider: Centraal Nederland
Benieuwd? Bekijk hier meer informatie.

Online cursus: Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten (po) / Sociale veiligheid en de aanpak van pesten (vo)
Wil jij leren wat je kunt betekenen voor kinderen die zich onveilig voelen op school door pestgedrag? Volg dan deze tweedelige, online videocursus! Het eerste deel is gericht op het vergroten van je kennis en bewustzijn over werken aan sociale veiligheid op school en een effectieve aanpak van pesten. In het tweede deel pas je de kennis uit het eerste deel zelf toe op school. Je reflecteert aan de hand van casussen op acties die jij/jouw school onderneemt om pesten te voorkomen of te stoppen. Ook krijg je handvatten en werkvormen mee waarmee je jouw pestaanpak (en die van je school) kunt verbeteren.
Opleider: Augeo Foundation
Benieuwd? Bekijk meer informatie over de cursus voor het po, en voor het vo.

Online cursus: Cyberpesten (po & vo)
Als onderwijsmedewerker kun je veel betekenen voor leerlingen die het slachtoffer zijn van cyberpesten. Hoe, dat leer je in deze online cursus. Je leert op basis van videofragmenten en verschillende werkvormen hoe je omgaat met online pesten, wat je kunt betekenen voor slachtoffers, hoe je de signalen herkent en welke factoren een rol spelen, en hoe jij zelf én de school in kunnen grijpen en het cyberpesten kunnen voorkomen. De cursus bestaat uit een theoriedeel en drie oefencasussen.
Opleider: Augeo Foundation
Benieuwd? Bekijk meer informatie voor de cursus voor het po, en voor het vo.

Training: Aan de slag met pesten in de klas!
In deze training krijg je in één dag handvatten om pesten in de klas aan te pakken. Je leert maatregelen/een protocol in te stellen om pesten tegen te gaan, pesten en plagen te onderscheiden en pesten dus te herkennen én gesprekstechnieken om het probleem aan te pakken met álle betrokkenen (dus ook met ouders).
Opleider: Docenttalent
Benieuwd? Bekijk hier meer informatie.

Teamscholing/schoolbrede mogelijkheden

Studiedag: Sociale media & online incidenten (schoolveiligheid 2.0)
Denk je dat het schoolveiligheidsplan van jouw school op het gebied van sociale media veel beter kan en wil je dat in één dag aanpakken? Tijdens deze studiedag leer je wat jongeren online doen en welke online risico’s niet mogen ontbreken in een veiligheidsplan. Je gaat aan de slag met casestudies zoals online pesten, sexting en dreigtweets. Aan het einde van de dag heb je genoeg praktische tips en handvatten om het schoolveiligheidsplan van de school sterker te maken en effectieve acties in kaart te brengen om bij online incidenten goed te reageren.
Opleider: NISHV
Benieuwd? Bekijk hier meer informatie.

Cursus: Van pesten naar samenwerken
Hoe zet je de juiste stappen om een vriendelijke, veilige en ondersteunende sfeer op school te creëren? Tijdens deze cursus van 1 of 2 bijeenkomsten op locatie ontdek je wat al goed aangepakt wordt, waarna kan worden vastgesteld welke specifieke situaties nog verbetering nodig hebben. De cursus is bedoeld voor schoolteams. Ook is het mogelijk om daarnaast een ouderavond te organiseren rondom dit thema.
Opleider: Driestar onderwijsadvies
Benieuwd? Bekijk hier meer informatie.

Cursus: positieve groepsvorming
Deze driedaagse cursus helpt jullie niet alleen samen, maar ook als individuele leerkracht om je klas op een positieve manier te laten samenwerken en eventueel pestgedrag te stoppen. Tijdens deze cursus behandel je principes vanuit groepsdynamica en mentale weerbaarheid om een groep nog beter te laten functioneren. Je leert diverse activiteiten en oefeningen, die helpen om je klas sociale vaardigheden aan te leren door middel van fysieke ervaringen. Zo help je pestgedrag te stoppen of te voorkomen, agressief gedrag te verminderen en kun je leerlingen leren ze hun grenzen aan moeten geven. Op die manier kan iedere leerling tot bloei komen in jouw klas.
Opleider: Driestar onderwijsadvies in samenwerking met Grol Weerbaarheid.
Benieuwd? Bekijk hier meer informatie.

Boeken

Bij professionalisering en scholing kun je natuurlijk ook denken aan het lezen van boeken over dit onderwerp. Voor het aanbod van boeken die te maken hebben met pesten en sociale veiligheid, kijk hier.

Tags