Voortgezet onderwijs: Sociale veiligheid en de aanpak van pesten

Leerlingen leren beter als ze zich veilig voelen. Als docent, zorgcoördinator of teamleider zorg je dagelijks voor die veilige sfeer in de klas en op school. Daarbij maak je je soms zorgen over jongeren, bijvoorbeeld als ze elkaar pesten.

In dit scholingsonderdeel leer je wat je kunt betekenen voor leerlingen die zich onveilig voelen op school door pestgedrag.

Leerdoelen

  • De cursus start met uitleg over wat werken aan sociale veiligheid op school inhoudt, wat de nieuwe wet ‘Sociale veiligheid op school’ voor jouw school betekent en hoe je daar vorm aan kunt geven.
  • Je leert wat kenmerken van pestgedrag zijn en hoe je eigen normen en waarden een rol spelen in het herkennen en aanpakken van pesten.
  • Je leert hoe pestgedrag kan ontstaan en hoe je pesten tijdig kunt stoppen door in te grijpen in het groepsproces.
  • Je leert welke gevolgen pesten kan hebben voor leerlingen.
  • Je oefent aan de hand van casuïstiek met het herkennen van signalen van pestgedrag.
  • Het onderdeel sluit af met uitleg over wat nodig is voor een effectieve aanpak van pesten op school (werkzame elementen).

In dit scholingsonderdeel ga je actief aan de slag aan de hand van verschillende interactieve werkvormen en videofragmenten.

Toets: ja

Tijd: 1,5 uur

Startdata en locaties

  • in overlegOnline€ 24.20