Kennisnet


Wie wij zijn

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict.

Kennisnet zorgt ervoor dat technologie wordt benut om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren en veiligheids- en ict-risico’s te beheersen.

Vanuit drie elkaar aanvullende rollen draagt Kennisnet bij aan goed en veilig gebruik van ict in het onderwijs:

  • expert en gids voor scholen en besturen die keuzes moeten maken over de inzet van ict
  • ontwikkelaar en dienstverlener van publieke ict-voorzieningen
  • keten- en sectorarchitect van de (sectorale en bovensectorale) ict-infrastructuur in het onderwijs.

Van en voor het onderwijs

Een professionele inzet van ict vraagt om samenwerking en krachtenbundeling binnen het onderwijs. Kennisnet ondersteunt dit en adviseert de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en MBO Digitaal bij het invullen van hun rol als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de onderwijssector(en). Bovendien ondersteunt Kennisnet grootschalige bestuurlijke initiatieven die ten doel hebben de inzet van ict te professionaliseren.

Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Stel deze aanbieder een vraag

  • Kennisnet
  • Paletsingel 32
  • 2718 NT Zoetermeer

Het aanbod van deze aanbieder

Hier heb ik niets aan!

Essaybundel rond het vraagstuk: waar ligt de oorzaak van het probleem dat leraren en schoolleiders het aanbod van digitaal leermateriaal niet altijd bruikbaar vinden? Om antwoord op dit vraagstuk te geven zijn 27 experts uit verschillende disciplines uitgenodigd een antwoord te geven op deze vraag.

Scholen om van te leren

Portretten van acht vernieuwende scholen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Die willen laten zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is om het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling.