Great Learning

Great Learning

Met onze opleidingen en cursussen proberen we scholen verder te helpen bij het verbeteren van leren. De opleidingen en cursussen zijn voor verschillende curricula van Great Learning-Nederland toegankelijk. In een aantal gevallen kun je ook deelnemen zonder het gebruik van IEYC, IPC, Curriculum 10-14 of IMYC.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Great Learning
  • Bastion Vught 33
  • 5211 CZ ’s Hertogenbosch

Het aanbod van deze aanbieder

IPC Coördinatoropleiding

Deze IPC-opleiding maakt een coördinator van je. Leerkrachten van Curriculum 10-14 zijn ook welkom. De IPC-coördinator is de kartrekker van IPC of Curriculum 10-14 binnen de school en onderhoudt de contacten met de (IPC-)trainer. Zo help je het schoolteam om IPC en Curriculum 10-14 beter te gebruiken en zie je welke stappen er te maken zijn in de ontwikkeling van de school. De IPC-coördinatoropleiding bestaat uit praktijkopdrachten op school, vier online en vijf fysieke bijeenkomsten. De uitwisseling van ervaringen met elkaar speelt daarbij een belangrijke rol.

Het Jonge Kind – Lerend Spelen

De opleiding IEYC Het Jonge Kind geeft beter zicht op de ontwikkeling van het jonge kind. Na deze opleiding van 5 trainingen til je het kleuteronderwijs op school met je collega’s naar een hoger niveau.

Leergerichtheid Coachen

Tijdens de opleiding Leergerichtheid coachen (voorheen Teacher-leader for learning) gaan we met IPC het leren verbeteren op jouw school. Jouw ervaringen en de wensen van de school vormen het uitgangspunt en bepalen mede de theorie en methodiek van de opleiding.