De kunst van het leren

Een alternatieve verdieping in pedagogiek en didactiek Voor (zeer) ervaren docenten, die hun kennis en vaardigheden op gebied van didactiek en pedagogiek willen verdiepen

Overwicht

Over hoe je uit strijd met leerlingen blijft en de touwtjes in handen houdt.

De hele klas geboeid houden

Maak jouw les de moeite van het opletten waard! Als docent heb je een flinke uitdaging, namelijk het boeien van leerlingen! Dat doe je met interessante lessen. Maar een les wordt pas echt interessant als jouw manier van vertellen dat is. 

Instructeur mbo

De opleiding Instructeur mbo richt zich op de pedagogisch-didactische kennis, vaardigheden en gedragingen van een instructeur. Daarbij staat het aanbieden van onderwijsactiviteiten, werken aan kwaliteit en deskundigheid centraal.

Basismodule Pedagogie, antroposofie

Rudolf Steiner gaf de grondslag voor de antroposofische pedagogie vanuit een diepgaand inzicht in de fysieke en psychische ontwikkeling van het kind. Het antroposofisch mens- en wereldbeeld geeft ons een brede kijk op het leven  en helpt ons handvatten te vinden voor de pedagogische praktijk. Hierbij wordt zowel gekeken naar de zichtbare als de onzichtbare fenomenen die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.

Kickstart van het nieuwe schooljaar

Iedere leerkracht weet dat de eerste schoolweken cruciaal zijn. Juist daarom is het van belang om goed voorbereid te zijn. Tijdens de bijeenkomsten delen we onderbouwde tips & tricks om een positieve (werk-)sfeer te creëren in je groep, routines in te bouwen en is er de mogelijkheid om eigen casussen te bespreken. Hierdoor ontvang je direct waardevolle feedback, waardoor je snel kunt handelen en uitdagingen met vertrouwen tegemoet treedt.

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van baby’s, peuters en kinderen. Je biedt opvang en doet activiteiten met hen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Bovendien zorg je voor een goede sfeer en straal je begrip, rust en plezier uit. Eventuele problemen probeer je op te lossen en je schrikt niet van onverwachte situaties. Merk je dat een kind het moeilijk heeft of achterloopt in de ontwikkeling? Dan bespreek je dat met je leidinggevende en met de ouders of verzorgers. Je kunt ook zelf een leidinggevende rol hebben. Dan neem jij beslissingen en stuur je collega’s aan.

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Flex-opleiding)

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je dagelijkse opvang aan baby's, peuters, kinderen en jongeren. Je kunt ook een leidinggevende rol hebben. Jij neemt dan beslissingen en je stuurt collega’s aan. De kinderopvang gebeurt volgens een dagindeling. Daarbij werk je volgens een bepaald plan. Samen met de kinderen of jongeren doe je activiteiten die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Daarbij let je goed op hoe ze daarmee omgaan. Merk je dat een kind of jongere een achterstand heeft in de ontwikkeling? Dan bespreek je dat met je leidinggevende en met de ouders of verzorgers van het kind.

Onderwijsassistent

Vind jij het leuk om met kinderen of jongeren te werken? En hou je van afwisseling? Kies dan voor de opleiding Onderwijsassistent! Het is belangrijk dat je als onderwijsassistent plezier en begrip uitstraalt. Je zorgt voor een goede sfeer in de klas, zodat kinderen goed kunnen leren. Onder de verantwoordelijkheid van een leraar voer je allerlei taken uit. Zo help je leerlingen met lezen, rekenen of andere activiteiten. Je schrikt niet van onverwachte situaties. Als er problemen zijn, probeer jij ze meteen op te lossen. 

Onderwijsassistent (Flex-opleiding)

Het is belangrijk dat je als onderwijsassistent plezier en begrip uitstraalt. Je zorgt voor een goede sfeer in de klas, zodat kinderen goed kunnen leren. Onder de verantwoordelijkheid van een leraar voer je allerlei taken uit. Zo help je leerlingen met lezen, rekenen of andere activiteiten. Je schrikt niet van onverwachte situaties. Als er problemen zijn, probeer jij ze meteen op te lossen.

Onderwijsassistent voor havisten (Flex-opleiding)

Heb je een havo-diploma? Vind jij het leuk om met kinderen of jongeren te werken? En hou je van afwisseling? Kies dan voor de flex-opleiding Onderwijsassistent! Het is belangrijk dat je als onderwijsassistent plezier en begrip uitstraalt. Je zorgt voor een goede sfeer in de klas, zodat kinderen goed kunnen leren. Onder de verantwoordelijkheid van een leraar voer je allerlei taken uit. Zo help je leerlingen met lezen, rekenen of andere activiteiten. Je schrikt niet van onverwachte situaties. Als er problemen zijn, probeer jij ze meteen op te lossen.  

Netwerk Onderwijs en Digitalisering

In het netwerk Onderwijs en digitalisering wordt er kennis en ervaring uitgewisseld over digitale pedagogiek en didactiek. De leden vervullen binnen de eigen school veelal een brugfunctie tussen management en de onderwijspraktijk. Dit kan zijn vanuit een onderwijskundige functie, maar ook vanuit hr, de interne academie of de rol van i-coach.

Startende leerkrachten

Op startende leerkrachten komt in de dagelijkse praktijk veel af. In de scholingsbijeenkomsten verkennen we de hoofdthema’s van het afstemmen op behoeften van leerlingen als startende leerkracht.