De kunst van positief lesgeven

Volgens een onderzoek is een bittere docent schadelijker voor leerlingen dan een ondeskundige. Deze workshop gaat over je richten op positief lesgeven en dat aanstekelijk naar je leerlingen uitstralen. Daarmee kun je veel conflicten voorkomen. Je kunt niet voor iedereen de meest favoriete leraar zijn, maar dat voor een aantal bereiken zou al super zijn.

Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen

Soms ben je de leraar/leider die je wilt zijn en soms ben je de leraar/leider die je liever niet wilt zijn. Vaak hangt dat samen met situaties, waarin we niet precies weten wat we moeten doen. In deze masterclass leer wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen, én hoe je de verantwoordelijkheid voor wat er speelt, kunt delen met je leerlingen.

Online: Pedagogisch Con-Tact

Hoe verbonden voel jij je met jezelf en de ander? Kun je behoefte van gedrag onderscheiden en daar contact mee maken? Het online traject ‘Pedagogisch Contact: in contact met jezelf om in contact te komen met de ander’ biedt inzicht in de betekenis van het menselijk contact, uitzicht bij belemmeringen in dat contact en reikt mogelijkheden aan om het contact te verstevigen.

Online: Pedagogisch tact

Het online traject ‘Pedagogische tact: weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen!’ helpt je om in elke situatie goed te kunnen (blijven) handelen. Het maakt je bewuster, breidt je handelingsrepertoire uit en creëert routines in het intermenselijk contact.

Procesgericht onderwijs

De kwaliteit van pedagogische relaties bepaalt hoe een leerling zich openbaart en tot hoever competenties zich kunnen ontplooien. Het is niet voor niets dat binnen Centrum Pedagogisch Contact (CPC) het contact tussen leraar en leerling gezien wordt als het fundament van onderwijs. het traject Procesgericht Onderwijs richt zich op de didactiek die binnen school hand in hand gaat met pedagogiek.

De coachende leraar

Dit traject is voor teams die met coachende vaardigheden aan de slag willen. Een van de nieuwe rollen waar leraren mee te maken krijgen is de rol van coach. De leraar die naast verbinder, pedagoog, didacticus en organisator, leerlingen ook ondersteunt om zelfregulerend te zijn. En dat vraagt om andere leerkrachtvaardigheden. Die van een coachende leraar.

Co-teaching on the job

Met het traject ‘Co-teaching: volledig beschikbaar zijn is dé sleutel om zeker te zijn over je onzekerheid’ wordt er meegekeken, wordt er meegedraaid, wordt er perspectief ingenomen en wordt er (ervarings)kennis ingezet om een stevige (pedagogische) basis te realiseren. Een basis waarop gedaan kan worden wat nodig is om kinderen te ontwikkelen.

Het pedagogische huis

'Het pedagogische huis' is een 'in company'-traject. Het doel van dit traject is het ontwikkelen van een stevig fundament onder 'Het pedagogische huis’. Dit fundament wordt gevormd door de medewerkers; zij zijn de dragers van de visie, de cultuur en de communicatie.

Pedagogisch ConTact

Het traject ‘Pedagogisch ConTact: in contact met jezelf, om in contact met de ander te komen’ helpt je om je bewust te worden van hoe verbonden je zelf bent en hoe je de verbinding met jezelf en anderen kunt versterken, waarbij je jezelf als instrument kunt inzetten om de ander meer autonomie te verlenen. Dit traject is bedoeld voor iedereen die verbondenheid ziet als kern van zijn pedagogische opdracht.

Pedagogisch tact

Het traject ‘Pedagogisch Tact; weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen’ is een opleiding die de leraar leert hoe hij ieder kind kan zien, horen, kennen en begrijpen. In dit traject leer je je intuïtie en pedagogisch tact ontwikkelen, zodat je elke situatie met je leerlingen ontspannen en met (zelf)vertrouwen tegemoet treedt.

Ilse Jacobs als spreker

Ilse Jacobs is onderwijskundige en is gespecialiseerd in het opgroeiende brein. Ilse verzorgt lezingen binnen de thema’s executieve functies, mindset, talentontwikkeling en veerkracht.

Onderwijsadvies

Hoe verbeter je de didactische vaardigheden van docenten, welke stappen neem je om een nieuw onderwijsconcept te implementeren en hoe breng je de schoolcultuur in kaart? Als onderwijsadviesbureau helpt Vilan je bij het beantwoorden van deze en vele andere vragen! Middels ons onderwijsadvies op maat helpen we je uitdagingen om te zetten in kansen voor jouw basisschool.

Traject op maat

Vilan biedt trajecten aan binnen de thema’s breinvriendelijk onderwijs, executieve functies, mindset, metacognitie, veerkracht en talentontwikkeling. Wil jij met jouw school aan de slag met een van deze thema’s? Dan helpt Vilan je graag verder met een traject op maat!

Veerkracht

Wil jij in de klas bouwen aan veerkrachtige leerlingen? Volg dan deze training. In een of meerdere inspirerende sessies leren we je alles over dit onderwerp en bieden we je praktische handvatten om in jouw lessen te werken aan veerkracht. 

Professioneel kindercoach

Na de cursus Professioneel kindercoach kun je kinderen en hun ouders professioneel begeleiden. Cursus sluit aan op visie Stichting Adiona. Inclusief verplichte praktijkdag.