Spel van kleuters waardevol verrijken

Jonge kinderen leren het beste door te spelen. Daarom is er in de groepen 1 en 2 alle ruimte voor vrij spel. Vrij spelen betekent niet dat leerkrachten hier geen rol in spelen. Sterker nog, de manier hoe jij omgaat met dit spel is bepalend voor wat kleuters ervan leren. In dit webinar ontdek je welke vormen van spelbegeleiding je kunt inzetten om het spel van kinderen uit je eigen groep te verrijken.

BSO 4 tot 8 jaar

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar maken een grote ontwikkeling door. Wil jij meer kennis en kunde om de ontwikkeling van kinderen op deze gevoelige leeftijd zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen? Dan is BSO 4 tot 8 jaar echt iets voor jou!

VVE-training Startblokken

Startblokken is het spel georiënteerd totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 8 jaar. Het leert pedagogisch medewerkers een werkwijze aan om betekenisvolle spelactiviteiten te ontwerpen afgestemd op de interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen.

E-learning Interactievaardigheden – Kijk je rijk

Aan de slag met jouw interactievaardigheden De manier waarop je omgaat met de kinderen op de groep noemen we jouw interactievaardigheden. In deze e-learning leer je de interactievaardigheden te herkennen, zodat je ze zelf (nog) beter in kunt zetten tijdens jouw dagelijkse werk.

Basistraining VVE

De aandacht ligt in de basistraining niet op de uitvoering van een VVE-programma, maar op de pedagogisch-educatieve vaardigheden van pm’ers in de VVE: Wat heeft een kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen en welke rol speelt de pm’er in de ontwikkeling van het kind.

VVE voor leerkrachten

Werk je in een kleutergroep en wil je meer weten van VVE, het landelijk beleid en de ontwikkeling van het jonge kind? Volg dan deze scholing speciaal gericht op professionalisering van kleuterleerkrachten. Hiermee werk je aan een goede basis voor VVE in je eigen groep, op school en in de samenwerking met de kinderopvang.

Kleuterwijs

Loop jij nu met 1001 vragen rond over hoe je jouw kleuters na de zomervakantie goed onderwijs biedt? Volg de training Kleuterwijs en jij bent startklaar voor het nieuwe schooljaar.

KIJK! de basis

KIJK! de Basis biedt je kennis en vaardigheden waarmee jij het effect van het werken met KIJK! zo groot mogelijk maakt. Je leert hoe de kracht van betrokkenheid op de ontwikkeling van invloed is.