Kiene kleuters

Hoe herken je de hoogbegaafde kleuter en wat doe je ermee in de klas? Wil jij weten hoe je jouw slimme, kiene kleuter goed kan begeleiden op een praktische manier? Dan is dit webinar echt iets voor jou. Karen Wolters van REC5 duikt samen met mij in de wereld van de Kiene kleuter. Duik je mee? Wil jij praktische tips en ideeën om direct toe te passen, meld je dan hier aan.

Studiereis Italië

De Reggio Emilia benadering is een bron van inspiratie voor iedereen die werkt met kinderen van 0 tot 6 jaar oud. Ga mee op studiereis naar Reggio Emilia, de bakermat van deze pedagogische benadering! Deze kleurrijke studiereis geeft je tal van ideeën om in je speel-/leeromgeving (nog) meer ruimte te geven aan creativiteit.

Specialist Jonge kind

Jonge kinderen zijn geweldig om mee te werken. Hun nieuwsgierigheid en onbevangenheid in spel en in interactie is voor veel leerkrachten in de onderbouw dé reden om te kiezen voor de kleuters. Tijdens de post-hbo-opleiding Specialist Jonge Kind verdiep je je in visies op onderwijs aan het jonge kind, ontwikkel je pedagogische en didactische leerkrachtvaardigheden. En leer je alles over de ontwikkeling van kleuters. Zo word jij een specialist die jonge kinderen kan helpen groeien en bloeien.

Master Jonge Kind (deeltijd)

In de Masteropleiding Jonge Kind (MJK) werken we met studenten samen aan het verbeteren van hun praktijk. Dat doen we in verschillende disciplines in het werkveld van het jonge kind met steeds hetzelfde doel: alle jonge kinderen optimale ondersteuning te bieden bij hun ontwikkeling. We versterken de integrale samenwerking aan kansrijke contexten en zorgen voor passende inbedding in de organisatie en procedures. Zo werken we samen aan een systeemverandering in het werkveld.

Specialist Jonge Kind & VVE

Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel. Dat weet jij als leraar in het primair onderwijs als geen ander. Maar hoe creëer je een rijke speelleeromgeving, waarin kinderen in de volle breedte worden uitgedaagd? Dat leer je op deze praktijkgerichte opleiding, waarbij je ook je eigen lessen systematisch onder de loep neemt.

Jonge Kind Specialist

Het brein van het jonge kind is volop in ontwikkeling. Kinderen doen elke dag ontdekkingen en leren razendsnel. De leerkracht speelt hierbij een cruciale rol. Door inzicht te krijgen in de ontwikkeling van jonge kinderen, het belang van spel en de juiste spelbegeleiding en het creëren van een rijke speel-leeromgeving verbetert het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht en daarmee het zelfvertrouwen én het plezier in het lesgeven: een belangrijke kwaliteitsslag in het onderwijs aan jonge kinderen dat de laatste jaren volop in de aandacht staat.

Doorgaande lijn Peuter-Kleuter

De ene peuter vindt het geweldig om naar groep 1 te gaan en de andere vindt het erg spannend. Het is belangrijk om de overgang van de peutergroep naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit kan door de peuteropvang nauw te laten samenwerken met de kleutergroepen. Op verschillende scholen gebeurt dit als vanzelf, omdat de peuteropvang binnen de school is. Maar er zijn ook scholen waar geen peuteropvang binnen schools is.

Betekenisvol onderwijs aan het jonge kind

In onderbouwgroepen wordt vaak thematisch gewerkt. Het is daarbij belangrijk rekening te houden met hoe jonge kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit vraagt om samenhang en een integrale aanpak. Hoe zorg je voor een betekenisvolle invulling van je thema’s waarbij de kinderen actief betrokken zijn en zich vanuit spel kunnen ontwikkelen? In deze training leer je doelen te vertalen naar een beredeneerd aanbod en weg te zetten in een rijke leeromgeving.

Verrijk je onderwijs: Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

In twee bijeenkomsten krijg je handvatten om kleuters met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong te signaleren en het aanbod voor deze doelgroep te verrijken. Je leert beter in te spelen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen en gaat ook begrijpen wat de snel denkende kleuter nodig heeft en hoe jij je onderwijsaanbod hierop kunt aanpassen. Tot slot ga je zelf aan de slag met het ontwerpen van goed verrijkingsaanbod en een rijke leeromgeving. Kortom, je leert op een passende manier je onderwijs verdiepen en verrijken.

Het kleuterbrein in ontwikkeling

Het kleuterbrein ontwikkelt zich razendsnel. Jonge kinderen leren de hele dag door en doen ervaringen op in hun spel. Hoe werkt dat in het brein van jonge kinderen? Hoe leren ze nieuwe dingen en wat betekent dat voor je onderwijs? Tijdens deze interactieve training verdiep je je in de ontwikkeling van het kleuterbrein en wat dit betekent voor jouw onderwijs. Maak jouw aanbod en de leeromgeving rijk en betekenisvol zodat kinderen in jouw groep zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Omgaan met huilen

In deze cursus gaan we aan de slag met een ingewikkeld onderwerp: huilende baby’s en peuters. Huilen heeft een vaak negatief effect op de sfeer op de opvang, en werkt stress-verhogend voor de mensen die het huilen aanhoren. Kinderen huilen om hun stress te reguleren, maar daar is lang niet altijd ruimte en tijd voor op een kinderdagverblijf of gastouderopvang.

Studiedag voor de kinderopvang

Deze studiedag biedt een inspirerende en haalbare visie op creatief gebied. Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig, willen onderzoeken en leren. Hoe geef je kinderen daarvoor de ruimte zonder teveel te sturen? Hoe inspireer je zonder het voor te doen? De studiedag biedt een unieke combinatie van theorie en praktijk; een lezing met aansprekende foto’s en diverse workshopstations.

Het Jonge Kind – Lerend Spelen

De opleiding IEYC Het Jonge Kind geeft beter zicht op de ontwikkeling van het jonge kind. Na deze opleiding van 5 trainingen til je het kleuteronderwijs op school met je collega’s naar een hoger niveau.