Autisme anders bekijken

Na het volgen van deze cursus hebben deelnemers een grondige basis gelegd om in omgang én benadering van kinderen met autisme verder te kijken dan uiterlijk gedrag en hun handelen aan te passen op de ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen met ASS. Ook hebben zij ervaring opgedaan met het invullen van een Autismepaspoort en hiervan de vertaling te maken naar praktische aanpassingen in de praktijk.

Training tot jouw autisme trainer

Tijdens deze basistraining leer je om psycho-educatie te geven volgens de Jouw Autisme Methodiek. Je maakt kennis met de allernieuwste theorie en krijgt praktische uitleg over de toepassing van de methodiek.

Consultatie: Coaching op de werkvloer

Spectrumvisie hanteert de Teacch-Geinspireerde Aanpak (TGA) bij korte of langdurige coachingstrajecten. De omgeving van de leerling met autisme wordt daarmee goed afgestemd op zijn/ haar individuele ondersteuningsbehoefte waardoor gedragsproblemen voorkomen kunnen worden en het welbevinden vergroot wordt. Hiermee wordt ontwikkeling en leren (weer) mogelijk.

Autisme anders benaderen

Na de lezing ‘Autisme anders bekijken’, of in combinatie met uw reeds aanwezige kennis, levert het veel op om de opgedane kennis toe te passen op de eigen praktijk. In deze module oefenen deelnemers zich in het zoeken naar oorzaken van gedrag. Daarnaast gaan zij aan de slag met eigen casussen.

Autisme en stress

Na de lezing ‘Autisme anders bekijken’, of in aanvulling op uw reeds aanwezige kennis, zoomt deze module in op het onderwerp ‘Stress en autisme’. Kinderen én volwassenen met autisme hebben grote moeite stress bij zichzelf te (h)erkennen en te reguleren. Dit is één van de hoofdoorzaken van een stagnerende ontwikkeling, probleemgedrag en soms zelfs uitval en (langdurig) thuiszitten.  

Emotionele ontwikkeling

Na de lezing ‘Autisme anders bekijken’, of in aanvulling op uw reeds aanwezige kennis, zoomt deze module in op de emotionele ontwikkeling van uw leerlingen met autisme. De emotionele ontwikkeling is er (mede) voor verantwoordelijk dat een kind ‘aankan’ wat hij of zij in potentie zou moeten kunnen (IQ). 

Autisme anders ervaren

Hoe voelt het om autisme te hebben? De omgeving van iemand met autisme vraagt zich dit niet zelden af. Laat in de workshop ‘Autisme Anders Ervaren’ uw zintuigen, uw brein en uw gevoel kennismaken met autisme!

Studiedag: Autisme anders bekijken

Waarom doet een kind wat hij doet, wat levert dat gedrag hem of haar op? Die vragen horen bij ‘Autisme anders bekijken’! Samen met de razend populaire workshop ‘Autisme anders ervaren’ ontstaat een zeer complete studiedag waarbij theorie aan praktijk wordt gekoppeld.

Psycho-educatie – Vind je eigen weg met jouw autisme

Het boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ is bedoeld om tieners te leren over wat autisme is, maar vooral om hen te stimuleren hun eigen autisme te leren kennen en daarnaast te onderzoeken wat hen kan helpen om zich goed te voelen. Deze lezing neemt deelnemers mee in de theorie én praktijktips uit het boek, waardoor zij hierna nog beter in staat zullen zijn om met behulp van het boek en het gratis downloadbare werkboek hun leerlingen, kinderen of cliënten te helpen hun ’eigen weg’ te vinden.

Lezing: Autisme anders bekijken

In een 2 of 3 uur durende, interactieve lezing neemt Suzanne Agterberg-Rouwhorst de deelnemers mee in de onzichtbare wereld die autisme heet. De acht thema’s die op het autismepaspoort staan komen allemaal aan bod.

Anders kijken naar gedrag

In deze drie uur durende lezing neem ik de deelnemers mee in de ondersteuningsbehoeften van kinderen met een informatieverwerkingsstoornis. De (DSM5) kenmerken van de verschillende stoornissen worden hierbij behandeld, maar juist ook de meer algemene processen als de zintuiglijke waarneming, de emotionele ontwikkeling en het ‘anders denken’ van deze kinderen.