Coaches in het onderwijs (gevorderd)

Je bent als coach weer toe aan de volgende stap. Namelijk nog meer halen uit coachen. Niet alleen als het gaat om opvattingen. Maar ook als het gaat om overtuigingen en identiteit. Wil je nu werken met de auteur van het boek De zes rollen van de leraar (2018) dan is dit jouw vervolgstap Het boek is inmiddels onmisbaar in het onderwijs omdat het de complexiteit van lessen ineens voorspelbaar maakt. Coachen richt zicht op het bewust worden van gedrag, de effectiviteit van de interactie tussen leraar en leerlingen. Is de leraar zich bewust van wat hij oproept en teweeg brengt? Hoe zorg je voor een gedragsverandering? En hoe borg je vervolgens die verandering? Je leert onder andere het coachen van verschillende doelgroepen zoals zij-instromers, startende leraren en ervaren leraren.

Intervisie

In deze twee dagdelen leer je wat de rol van een intervisor is. Wat zijn de voorwaarden voor intervisie? Hoe voer je een effectief intervisiegesprek?

Werkvormen voor het VO

In deze training zetten we in op de leraar als didacticus. Er worden handvatten geboden om effectieve werkvormen in te zetten in de les die passen bij de inhoud, de leerdoelen en de doelgroep.