Intervisie

In deze twee dagdelen leer je wat de rol van een intervisor is. Wat zijn de voorwaarden voor intervisie? Hoe voer je een effectief intervisiegesprek?

Werkvormen voor het VO

In deze training zetten we in op de leraar als didacticus. Er worden handvatten geboden om effectieve werkvormen in te zetten in de les die passen bij de inhoud, de leerdoelen en de doelgroep.