Álle kinderen écht bereiken met PCM

De uitdaging voor iedere leerkracht ligt in het bereiken van iedere leerling in de groep. Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren. PCM verbetert communicatie, brengt meer plezier in je werk en draagt bij aan optimale leerresultaten.

Beeldcoaching

Beeldcoaching biedt inzicht in uw pedagogisch of didactisch handelen. U verbetert uw aanpak door reflectie op uw gedrag onder leiding van onze coaches. Beeldcoaching kan worden ingezet in de klas of in het gezin.

Startende leraren i.s.m. Driestar Educatief

Om tegemoet te komen aan de vragen die bij beginnende leraren leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten worden deze professionele leergemeenschappen georganiseerd.

Oplossingsgericht coachen

Oplossingsgerichte coaching zetten we in voor groei en ontwikkeling op pedagogisch en didactisch vlak. In korte tijd boekt u positieve resultaten in persoonlijke interactie, opvoedkundig gedrag of klassenmanagement.

Muziek

Muziek is een vak dat kinderen stimuleert in hun expressie en creativiteit. Het bevordert discipline en doorzettingsvermogen en heeft een positieve invloed op leren. Muziek maken verhoogt het welbevinden.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is een leervak. Uw school biedt een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat waarin kinderen worden uitgenodigd om te bewegen, ook de motorisch zwakken.

Invoering Wereld in Getallen (WIG 4)

De methode Wereld in getallen bepaalt vrijwel het gehele curriculum van het hoofdvakgebied rekenen. Leerkrachten moeten er daarom goed mee kunnen werken. KOC Diensten leert u meer over rekendidactiek en de structuur van deze methode.

Implementatie Opstapje

Wilt u ouders ondersteunen in het spelen en praten met hun jonge kind? Dan is Opstapje hét programma dat u nodig hebt! Zet als school sterk […]

Biologie

Begeleiding en ondersteuning bij het vormgeven aan het vak biologie laten we graag aan experts over. KOC Diensten brengt u in contact met deskundigen die voor u maakwerkondersteuning bieden. Na een vrijblijvend intakegesprek willen we komen tot een maatwerktraject:

Werkdruk in balans

Met de aanpak ‘Werkdruk in balans’ worden collega’s bewust van de echte oorzaak van werkdruk: Waar lekt energie weg en waardoor word ik gemotiveerd? U vindt […]

Hink-Stap-Sprong

Hoe werken we als onderbouw aan een goede basis? Samen! Nieuwe ontwikkelingen, verfrissende inzichten, verrijkende kennis en ervaringen, maar zeker ook jouw vragen: je deelt ze met collega’s in Hink-Stap-Sprong van KOC Diensten.

Goed geworteld en blijvend gevoed

Je hebt met de Drie Formulieren van Enigheid ingestemd… hoe vaak lees je ze, betrek je ze bij je voorbereidingen, studeer je erop?? En hoe geef je de inhoud van de belijdenisgeschriften een plaats in je lessen aan de kinderen? De orde des heils, wat wordt daar mee bedoeld? Hoe vertel je dit aan de kinderen? Hoe zit het met de verschillende verbondsvisies? Wat betekent dit voor het lezen van de Bijbel, het zien van de kinderen? Dat Gods Woord van kaft tot kaft de waarheid is, staat steeds vaker ter discussie. Hoe komt dat? Wat heeft dit jou te zeggen? Hoe ga je hiermee om? Welke historie ligt er achter jou van Reformatie en Nadere Reformatie en wat is de boodschap voor vandaag? 

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Het thema ‘eigenaarschap’ kan uitgewerkt worden vanuit verschillende invalshoeken. We sluiten in de begeleiding aan bij de cultuur en visie van de school, maar dagen ook uit om een volgende stap te zetten in schoolontwikkeling. De vier hieronder genoemde thema’s kunnen een vertrekpunt zijn. Afhankelijk van de omvang en de duur van het traject zijn er mogelijkheden om de onderwerpen met elkaar te vervlechten en duurzaam te borgen in het onderwijsconcept van de school.

Beleidsvorming vanuit identiteit

Je kent de worsteling om het onderwijs vorm te geven vanuit de identiteit. Je besteedt graag tijd en aandacht aan het doordenken van ontwikkelingen die op de school af komen, maar het ontbreekt je aan kennis of tijd. Of je hebt juist behoefte aan een externe blik. Als KOC Diensten denken we graag met je mee.

Begeleiding bij invoering nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg is door Driestar Educatief en KOC Diensten de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) aangepast voor reformatorische scholen. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Implementatie Op Ontdekkingsreis

In het traject komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: achtergronden van de methode, informatie over hoe het (hoog)begaafde kind denkt en zich ontwikkelt, kennismaking en experimenteren met het materiaal en de praktische invoering van de methode.

Training Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander

Wilt u leerlingen goed leren samenwerken en pestgedrag preventief aanpakken? In deze training maken we u vertrouwd met leerzame spellen en eenvoudige zelfverdedigingsoefeningen. De spellen en oefeningen zijn gebaseerd op principes vanuit groepsdynamica en mentale weerbaarheid.