Flitsbezoeken PO/SO/SBO

Door de gerichte focus ziet u veel en bent u perfect op de hoogte van dat wat er speelt op je school. Flitsbezoek levert een positieve bijdrage aan het handelen van de leraren en aan uw onderwijskundig leiderschap. Niet het vele is goed, maar het goede is veel.

Training Coöperatief Leren (SCL) in het onderwijs

Bureau Meesterschap biedt een training aan van vier bijeenkomsten op uw school. Tijdens de training worden 15 coöperatieve structuren gedemonstreerd en wordt de praktische toepassing gemaakt naar het werken in de klas. Deze structuren zijn niet gebonden aan inhoud en kunnen worden toegepast voor elk vak, in elke les of lessenreeks. Het maakt niet uit of u rekenen, taal of wereldoriëntatie geeft. De toepassingen worden passend gemaakt voor alle groepen.

Hoe komt u als toezichthouders en bestuurder in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs?

Hoe vaak gaat het gesprek in uw RvT over de kwaliteit van het onderwijs? Over de vraag: wat is goed onderwijs en hoe realiseren we dat op onze scholen? Zo’n gesprek gaat niet -alleen- over het uitwisselen van data en het beoordelen van informatie (financiën, examenresultaten of uitslagen van een tevredenheidsonderzoek) maar het gaat ook over waarden en idealen: Wat kenmerkt en onderscheidt ons onderwijs en onze scholen?

Training en advies voor Raden van Toezicht in het primair onderwijs

Raden van Toezicht zijn volop in het nieuws. De verantwoordelijkheden die horen bij ‘Good governance’ zijn serieuze zaken en een scheiding tussen bestuur en toezicht is niet alleen wenselijk, maar ook een verplichting. Want niet alleen het formele toezien op de cijfers, maar ook de onderlinge communicatie en rolinvulling bepaalt het succes van de organisatie.

Training Meetkunde in de onderbouw

Meetkunde is van groot belang in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij deelname aan het verkeer, bij sport en dans, bouwen en knutselen, bij het opruimen, bij het begrijpen van telefonie en waterleiding, bij logistiek etc. 

Training Bewegend leren

Deze Meestertraining is een praktische training. Door verschillende spel- en wedstrijdvormen uit te proberen, krijg je inspiratie om de volgende dag direct toe te passen in de groep voor rekenen, lezen, taal en spelling. Tips voor bewegend leren als onderdeel van de les of tussendoortje in het klaslokaal. Bewegend leren is voor alle groepen.

Training aanspreken op gedrag, hoe doe je dat?

Hoe spreek je leerlingen of studenten aan op hun gedrag? Een actuele vraag bij docenten in het VO, MBO en HBO onderwijs. Vooral in coronatijd is deze vraag naar voren gekomen en tegelijkertijd is het een thema dat altijd actueel is. Bureau Meesterschap biedt de passende training: ‘Aanspreken op gedrag, zo doe je dat’. Deze training biedt tips en handvatten om direct in de praktijk toe te passen.

Training Digitale Geletterdheid

Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en beter voorbereid te zijn op de toekomst. Van informatievaardigheden tot je veilig kunnen bewegen op internet, van computational thinking en programmeren tot mediawijsheid en ict-basisvaardigheden. 

Kim-versie

Ga je in het nieuwe schooljaar werken met de kim-versie van Veilig leren lezen? Dan is deze starttraining iets voor jou. De didactiek, de leerlijnen en de planning zijn namelijk anders dan bij jouw vorige methode voor aanvankelijk leesonderwijs.

Training Woordenschatonderwijs

Woordenschat is de basis voor communicatie en de basis voor leren en daarmee voor schoolsucces. We gaan praktisch aan de slag met vorm en inhoud van woordenschatonderwijs. Je leert kritisch woorden selecteren en deze actuele woorden op een creatieve manier een plek geven in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Training Technisch lezen

In drie bijeenkomsten worden de uitgangspunten van technisch leesonderwijs praktisch uiteengezet. Vervolgens wordt dit concreet uitgewerkt voor de verschillende groepen/bouwen en kan iedere leerkracht de volgende dag praktisch aan de slag.

Taal; de sleutel tot succes

Kinderen die sterk zijn in taal behalen op school goede resultaten, niet alleen bij taal maar ook bij andere vakken. Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het taalonderwijs op jouw school? En wil jij leren coachen en begeleiden? Verdiep je dan eens in de opleiding Taalcoördinator en maak de inhoudelijke vertaalslag van theorie naar praktijk!

Lastige gesprekken met ouders; uw eigen beroepshouding (en kennis) staat centraal!

Omgaan met ouders gaat meestal goed, maar kan soms wel eens als lastig worden ervaren. Hoe reageert u bijvoorbeeld op ouders die nogal mondig of veeleisend zijn? Uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten  wel eens lastige gesprekken moeten voeren, maar daar nauwelijks op  zijn voorbereid. Zeker voor jonge startende leerkrachten is het vaak erg spannend. Dit komt ook omdat het nauwelijks aan de orde is geweest in hun opleiding.