Verbeter de relatie met de directie/overlegpartner

Een stapje naar voren en een stapje terug, met de tenen de dansvloer aftasten: binnen de medezeggenschap moeten het bestuur en de verschillende geledingen – personeel, ouders, leerlingen/studenten – met elkaar omgaan als gelijkwaardige overlegpartners en begrip hebben voor elkaars rol en positie. Alleen dan kom je tot medezeggenschap moeten die ertoe doet.

MR Specialist PO en VO

Deze training richt zich op cruciale aspecten, zoals het effectief leiden van MR-vergaderingen en overlegvergaderingen. Je leert ook over het beleidsproces en de belangrijke rol van de MR daarin. Daarnaast krijg je waardevolle inzichten in onderhandelen en beïnvloeden, essentiële vaardigheden voor succesvolle medezeggenschap.

Werkdrukmiddelen: van werkstress naar werkplezier! PO / VO

In deze online training (2 uur) leer je alles over de collectieve werkdrukmiddelen in het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs. Iedere PO & VO school heeft hiervoor hiertoe een budget gekregen en het is nu aan het team om deze middelen zo goed mogelijk in te zetten om de werkdruk van aan te pakken.

Korte online basistraining VO

Door deze training te volgen, krijg je een uitgebreid inzicht in de medezeggenschap, de formatieplannen, het taakbeleid en de financiën van de school. Na de online training ben je beter in staat om de belangen van leerlingen, leerkrachten en de school te behartigen en effectiever te communiceren in de medezeggenschap, met het schoolbestuur en de directie. Het ‘theoretisch rijbewijs’ voor iedereen die begint in het medezeggenschapswerk in het voortgezet onderwijs.

Advies en begeleiding

Een stap verder dan maatwerk is onze intensieve begeleiding van moeilijke processen waarin mr of or terecht kunnen komen. Ook kan een raad de hulp inroepen van een professionele mediator om een conflict op te lossen.

Maatwerk

Een maatwerktraining voor jouw mr of or? Op basis van jouw situatie maak je samen met de trainer een programma. Zo weet je zeker dat jullie er meteen de volgende vergadering profijt van hebben!

Korte online basistraining PO

Als vers MR-lid duizelt het je soms: zóveel taken, zoveel bevoegdheden, zoveel jargon – om niet maar niet te spreken over het aantal vergaderstukken. Hoe krijg je vat op je werk? Dat leer je in deze basiscursus. Na een korte introductie ga je aan de slag met praktijksituaties, en na afloop van de workshop kun je met een gerust hart aan de slag als volwaardig mr lid. Zo krijg je een vliegende start. Voorkennis is niet vereist.

Gezond en prettig aan het werk vo

In deze cursus leer je dat er ook een andere kant is aan de beheersing van de werkdruk: de kant van de organisatie. Daar zijn veel mogelijkheden om de werkdruk te beperken. De arbowetgeving geeft je een stevige steun in de rug om goede afspraken te maken waar jij en je collega’s écht iets aan hebben.

Minder werkdruk mbo

In deze cursus leer je dat er ook een andere kant is aan de beheersing van de werkdruk: de kant van de organisatie. Daar zijn veel mogelijkheden om de werkdruk te beperken. De arbowetgeving geeft je een stevige steun in de rug om goede afspraken te maken waar jij en je collega’s écht iets aan hebben.

Basis medezeggenschap mbo

Wanneer je gekozen bent in de ondernemingsraadslid (OR) of onderdeelscommissie (OC), komt er veel op je af. In deze cursus krijgt je de basiskennis om professioneel mee te kunnen draaien.

Basis medezeggenschap vo

Zie deze cursus als het ‘theoretisch rijbewijs’ voor elk beginnend lid van een medezeggenschapsraad (en gmr of opr). Aan de orde komen onder andere de rechten en plichten van een mr-lid, de Wet medezeggenschap op scholen, het verschil tussen instemmingsrecht, adviesrecht, informatierecht en het recht op overleg. Uiteraard komt ook de communicatie (onderling, met je bestuur of directeur en met je achterban) uitgebreid aan de orde, net als alle regels en procedures rond het werk. Na deze cursus ben je helemaal klaar voor je rol in het medezeggenschapswerk.

Formatieplan en taakbeleid vo

In deze cursus krijg je als MR-lid inzicht in het taakbeleid van je school, en ontdek je waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Een goede taakbeleid is cruciaal voor de beheersing van de werkdruk. In deze cursus komen zaken ‘lesdefinitie’ en ‘opslagfactor’ aan bod, net als bijvoorbeeld de kaders van de cao en de wetgeving.

Taakbeleid, formatieplan en financiën po

Taakbeleid is, gegeven de werkdruk in het primair onderwijs, een van de ‘hot items’ voor medezeggenschapsraden. Aanpassingen ervan zijn vaak gewenst, maar kunnen grote consequenties hebben voor de formatie, de begroting en vele andere terreinen van de schoolorganisatie. Een mr-lid moet de grote samenhang tussen deze terreinen kennen. En weten hoe beperkt daardoor de ruimte kan zijn voor ‘beleidsvrije keuzes’. Die ruimte kun je optimaal benutten, door heldere doelen te stellen en duidelijke keuzes te maken. Zeker in tijden van bezuinigingen en krimp. Deze cursus helpt je op weg.

Financiën vo

In deze cursus vergroot je je kennis over begrotingen en het beoordelen van de financiële positie van je eigen onderwijsinstelling. Financiële kennis en kennis van de relevante administratieve begrippen stellen je als mr-lid in staat het financieel jaarverslag, de tussentijdse rapportages en de (meerjaren)begroting van een schoolorganisatie te beoordelen. Zo kun je als mr-lid het financiële beleid van een school nauwgezet volgen en hierover kundig advies geven.

Duurzaam personeelsbeleid vo

Hoe ga je realiseren dat alle werknemers -jong en oud- in staat zijn om op gezonde wijze hun bijdrage te leveren aan goed onderwijs? Hiervoor is de duurzame inzetbaarheidregeling aan de cao toegevoegd. Centraal in deze training staat het effect van duurzame inzetbaarheid op het personeelsbeleid van de school.

Duurzaam personeelsbeleid po

Hoe ga je realiseren dat alle werknemers -jong en oud- in staat zijn om op gezonde wijze hun bijdrage te leveren aan goed onderwijs? Hiervoor is de duurzame inzetbaarheidregeling aan de cao toegevoegd. Centraal in deze training staat het effect van duurzame inzetbaarheid op het personeelsbeleid van de school.

Gezond en prettig aan het werk po

In deze cursus leer je dat er ook een andere kant is aan de beheersing van de werkdruk: de kant van de organisatie. Daar zijn veel mogelijkheden om de werkdruk te beperken. De arbowetgeving geeft je een stevige steun in de rug om goede afspraken te maken waar jij en je collega’s écht iets aan hebben.