Coaches in het onderwijs (gevorderd)

Je bent als coach weer toe aan de volgende stap. Namelijk nog meer halen uit coachen. Niet alleen als het gaat om opvattingen. Maar ook als het gaat om overtuigingen en identiteit. Wil je nu werken met de auteur van het boek De zes rollen van de leraar (2018) dan is dit jouw vervolgstap Het boek is inmiddels onmisbaar in het onderwijs omdat het de complexiteit van lessen ineens voorspelbaar maakt. Coachen richt zicht op het bewust worden van gedrag, de effectiviteit van de interactie tussen leraar en leerlingen. Is de leraar zich bewust van wat hij oproept en teweeg brengt? Hoe zorg je voor een gedragsverandering? En hoe borg je vervolgens die verandering? Je leert onder andere het coachen van verschillende doelgroepen zoals zij-instromers, startende leraren en ervaren leraren.

Autisme anders bekijken

Na het volgen van deze cursus hebben deelnemers een grondige basis gelegd om in omgang én benadering van kinderen met autisme verder te kijken dan uiterlijk gedrag en hun handelen aan te passen op de ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen met ASS. Ook hebben zij ervaring opgedaan met het invullen van een Autismepaspoort en hiervan de vertaling te maken naar praktische aanpassingen in de praktijk.

Conferentie Schrijfonderwijs po/vo

Alles wat je leest, is ooit door iemand opgeschreven! Toch blijkt schrijven veelal onderbelicht en in de schaduw van leesonderwijs te staan. Terwijl Schrijven ten goede komt aan de leesvaardigheid en verschillende recente publicaties aangeven, dat meer prioriteit gegeven dient te worden aan schrijfvaardigheid. Voor een goede schrijfvaardigheid is een essentiële rol weggelegd voor het onderwijs. Wat maakt schrijfonderwijs effectief en aantrekkelijk?

Wetenschapscollege ‘Hoe leren wij’: de cognitieve architectuur

In dit wetenschapscollege legt emeritus hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner uit hoe wij leren, wat de verschillende onderdelen van onze cognitieve architectuur zijn, hoe die onderdelen werken en met elkaar interacteren om informatie naar kennis te verwerken, en hoe wij dit proces kunnen bevorderen; d.w.z. hoe wij het leren effectiever, efficiënter en meer bevredigend kunnen laten verlopen.

In gesprek met je leidinggevende, exclusief voor AOb leden uit alle onderwijssectoren

In deze cursus vergroot je je communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit zodat je optimaal eruit haalt wat erin zit en er samen uitkomt. We bespreken en oefenen o.a. hoe je een gesprek voorbereidt, hoe je regie houdt over een gesprek, je ontdekt belemmerende en helpende gedachten van jezelf en je leert om te gaan met weerstand. In praktische oefeningen krijg je feedback en tips voor jouw eigen gespreksstijl.

Overgang Werkt!

Tijdens deze workshop draait het om de belangrijkste vragen met betrekking tot de overgang: Wat is de overgang? Hoe begint en verloopt het? Wat zijn jouw klachten en hoe beïnvloedt dit je? Maar vooral: welke praktische tips gaan je helpen? Naast het theoretische gedeelte is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Wetenschapscollege: ‘Succesvol vernieuwen in het onderwijs’

In het AOb-Wetenschapscollege gaat Patrick Sins op interactieve wijze na wat de voorwaarden zijn voor succesvol vernieuwen en wat dit betekent voor onderwijsvernieuwing binnen je eigen onderwijsorganisatie. Sins doorspekt zijn verhaal met anekdotes met de nodige theoretische verdieping. De slotsom geeft hij alvast weg: initiatieven tot vernieuwen hebben pas effect als leraren/docenten uiteindelijk ook zelf de vernieuwingen zouden kiezen.

Landelijke norm basisondersteuning primair- en voortgezet onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed, passend onderwijs. Scholen bieden daarom standaard ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Dit wordt ook wel basisondersteuning genoemd. De toekomstige norm beschrijft welke ondersteuning elke school minimaal moet bieden. Dit voorkomt regionale verschillen en biedt duidelijkheid aan leraren, leerlingen en ouders. De norm sluit aan bij wat de meeste scholen nu al aanbieden aan basisondersteuning.

Verbeter de relatie met de directie/overlegpartner

Een stapje naar voren en een stapje terug, met de tenen de dansvloer aftasten: binnen de medezeggenschap moeten het bestuur en de verschillende geledingen – personeel, ouders, leerlingen/studenten – met elkaar omgaan als gelijkwaardige overlegpartners en begrip hebben voor elkaars rol en positie. Alleen dan kom je tot medezeggenschap moeten die ertoe doet.

MR Specialist PO en VO

Deze training richt zich op cruciale aspecten, zoals het effectief leiden van MR-vergaderingen en overlegvergaderingen. Je leert ook over het beleidsproces en de belangrijke rol van de MR daarin. Daarnaast krijg je waardevolle inzichten in onderhandelen en beïnvloeden, essentiële vaardigheden voor succesvolle medezeggenschap.

Werkdrukmiddelen: van werkstress naar werkplezier! PO / VO

In deze online training (2 uur) leer je alles over de collectieve werkdrukmiddelen in het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs. Iedere PO & VO school heeft hiervoor hiertoe een budget gekregen en het is nu aan het team om deze middelen zo goed mogelijk in te zetten om de werkdruk van aan te pakken.

Korte online basistraining VO

Door deze training te volgen, krijg je een uitgebreid inzicht in de medezeggenschap, de formatieplannen, het taakbeleid en de financiën van de school. Na de online training ben je beter in staat om de belangen van leerlingen, leerkrachten en de school te behartigen en effectiever te communiceren in de medezeggenschap, met het schoolbestuur en de directie. Het ‘theoretisch rijbewijs’ voor iedereen die begint in het medezeggenschapswerk in het voortgezet onderwijs.

Eveline Crone sluit serie NIVOZ-onderwijsavonden af in Driebergen: ‘De jeugd heeft de toekomst.’

Eveline Crone sluit de serie NIVOZ-onderwijsavonden vanuit het jaarthema 'Vertrouwen' af. Op woensdag 5 juni 2024 zal ze in Driebergen spreken vanuit de titel: De jeugd heeft de toekomst. Crone is hoogleraar Ontwikkelingsneurowetenschap in de Maatschappij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspychologie aan de Universiteit Leiden. 

PT-vervolg

Je bent geraakt door eerder opgedane ervaringen in Pedagogische Tact en je bent het in jouw onderwijspraktijk anders gaan doen. Toch loop je nog tegen uitdagingen aan: de samenwerking met collega's kan lastig zijn. Of je merkt dat je invloed soms nog anders is dan je zou wensen. Om weer een stap verder te komen, ben je nieuwsgierig naar meer inspiratie en praktijken om je pedagogische conditie een nieuwe ‘boost’ te geven.

NIVOZ-onderwijsavond in Rotterdam vanuit het werk van Beate Letschert: ‘Zonder bemoediging gaat het niet’

De Duitse Beate Letschert brengt het pedagogische begrip ‘bemoediging’ tot leven en inspireert met haar praktische pedagogiek. Dit voorjaar komt een vertaling uit van haar nieuwste werk, Das übersehene Kind, in het Nederlands: ‘Het kind dat niet gezien wordt’. Op woensdag 17 april staat een Onderwijsavond rondom dit boek gepland in het Rotterdamse Dokhuis. Door omstandigheden kan Beate zelf helaas niet komen. Maar via verschillende sprekers (o.a. Luc Stevens) en dialogische werkvormen brengen we haar gedachtengoed tot leven.

Help, hij gaat door het lint!

Op deze studiedag focust de docent op het moment dat een leerling of bewoner door het lint gaat en heftig probleemgedrag vertoont. Wat kan je op zo’n moment doen? En wat doe je beter niet om het niet nog erger te maken? De docent belicht hierbij de co-regulatie en zelfregulatie, het ontmijnen van een situatie, afzondering of niet, hoe omgaan met de omgeving, hoe coherent en efficiënt te blijven binnen een team, straffen of gevolgen geven.

Schaal voor emotionele ontwikkeling: theorie en praktische toepassing – een inleiding

Deze studiedag is bedoeld voor professionals die geen of weinig ervaring hebben met het afnemen van de SEO. Tijdens deze studiedag hoor je meer over de achtergrond van deze instrumenten en hoe je deze in de praktijk kunt gebruiken. Het doel van de dag is dat je na afloop kunt starten met het gebruik van de schalen. Als er tijdens het werken met de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling nog vragen rijzen kan er een verdiepende studiedag worden gevolgd.