Jaar Lang Leren Jongerenwelzijn Onderwijs

Help jouw leerlingen en studenten: signaleer mentale of fysieke problemen en bied optimale steun. Tijdens het Jaar Lang Leren pakket ga je het hele jaar door aan de slag met diverse thematieken op het gebied van jongerenwelzijn, geheel op een door jou gekozen moment.

Organisatiescan

Bij een organisatiescan kijken we naar de inrichting van de processen die de basis vormen voor het werken aan kwaliteit. De focus ligt op het bestaan en de inrichting van deze processen. Observaties over de kwaliteit van de uitvoering (b.v. coaching) worden, indien ondersteunend aan de scan, meegenomen in de rapportage.

Lezen is top in het primair en speciaal onderwijs (LIST)

De laatste tijd is er veel aandacht voor de afnemende leesvaardig-heid en leesmotivatie bij kinderen en jongeren. Vraagt u zichzelf ook af waar dit aan ligt en wat u hier als school aan kunt doen? Staat u voor de keuze om een nieuwe leesmethode aan te schaffen? Met de implementatie van LIST werkt u aan het verhogen van de leesresultaten en leesmotivatie van jouw leerlingen.

Audit examenproces

Voldoet de kwaliteit van onze examinering wel aan de aspecten uit het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie? Als mbo-school wil je graag weten of de kwaliteit van het examenproces wel ‘toekomstbestendig’ is. Wij helpen je hier graag bij.

NT2 advies

Wij verzorgen maatwerktrainingen binnen het NT2 die aansluiten bij jullie specifieke vragen.

Voorbereiding inspectiebezoek

Herken je dit? De onderwijsinspectie komt langs en iedereen wordt een beetje zenuwachtig. Welke zaken hebben we nog niet geregeld en welke vragen zal de inspectie gaan stellen? Geen nood, we helpen je door de brij van regelgeving en zorgen dat je goed bent voorbereid.

Verbeter het examenproces met steekproeven

Volledige controle op de examenprocessen is niet haalbaar. Gelukkig kunnen steekproeven hier uitkomst bieden, als ze goed worden uitgevoerd. Vandaar dat we deze training aanbieden waarin je alles leert over steekproeven.

TOA-advies

De examinering en examineringsprocessen betrouwbaar uitvoeren én borgen is een behoorlijke uitdaging. TOA-advies ondersteunt je bij het beoordelen van de examenprocessen en examenproducten. We denken graag mee met wat kan bijdragen aan een kwalitatief goede examinering.

Examencommisie

Wat wordt er verwacht van een examencommissie? Welke taken, rollen en verantwoordelijkheden hebben de leden? En wat hebben ze nodig om van start te kunnen als volwaardige examencommissie? Dat komt in deze training aan bod.

Determineren

Een juiste determinatie is van belang om leerlingen een reële kans te bieden op een optimale ontwikkeling. Tijdens deze workshops maak je kennis met leerdoelgericht determineren, waarbij zowel summatieve toetsvormen als formatieve evaluaties aan bod komen.

JIJ! advies- en verandertrajecten

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van scholen om een toetsvisie te ontwikkelen, die breed gedragen wordt in de school. Samen zetten we deze visie om in concreet toetsbeleid, waarbij we zowel schoolleiders, docenten, leerlingen én ouders betrekken. Uiteraard begeleiden wij ook om hiermee succesvol aan de slag te gaan in de praktijk.

Anti-pestcoördinator

Deze cursus stoomt jou klaar als anti-pestcoördinator. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom pesten en bent hét aanspreekpunt rondom pestbeleid op jouw school.

Beter begeleiden bij motievenreflectie

Het Career Story Interview is een beproefde methode om motivatie te (her)ontdekken en te verstevigen. Het werkt snel, krachtig en bijna magisch. Volg de masterclass ‘Beter begeleiden bij motievenreflecie’ en leer effectief storytelling toepassen.