Mensgericht leidinggeven aan startende docenten

𝘎𝘦𝘦𝘧 𝘭𝘦𝘪𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯𝘶𝘪𝘵 𝘫𝘦 𝘩𝘢𝘳𝘵 𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘩𝘰𝘶𝘥 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵. Leer van ervaren leidinggevenden hoe je startende docenten zo goed mogelijk begeleidt. Zodat zij als mens kunnen wortelen en als leerkracht kunnen floreren. En je jouw kansen op behoud van hen voor je school vergroot.

Sturen op autonomie voor leiders

In dit traject word je je bewust van hoe jij stuurt op je eigen autonomie en die van je teamleden. Zodat je weet wat je doet om te doen wat je weet. Hoe creëer je met elkaar een co-creatieve cultuur en welke rol heb jij als leider hierin?

Voorzitter van het PBSteam

De voorzitter van het PBSteam heeft verschillende belangrijke taken rondom het vasthouden en goed laten verlopen van SWPBS in de school. Tijdens deze bijscholing komen alle onderdelen waar een voorzitter mee te maken heeft aan bod.

Leergang Visiegericht Leiderschap

Deze leergang gaat over het belang van visiegericht werken en wat dit van jou als leider vraagt. Je leert hoe je leiding geeft aan het proces waarin je met het team tot een gezamenlijke visie komt.

Basisbekwaam

Wil je je leidinggevende kwaliteiten (verder) ontwikkelen en deze voortzetten in de praktijk? Ontwikkel je persoonlijke leiderschap. Ontdek praktische vaardigheden om een succesvolle leider te worden. Voer gericht praktijkonderzoek en werkplekopdrachten uit.

Schoolleider basisbekwaam

Wil jij als professionele schoolleider aan de ontwikkeling van het onderwijs werken vanuit participatie, sociale verbondenheid en inclusie? En wil jij leren hoe je visiegericht kunt werken, de onder-wijskwaliteit verbeterd, veranderingsprocessen begeleidt en een eigen leiderschapsstijl ontwikkelt? Volg dan ons opleidingstraject voor leiderschapsontwikkeling: Schoolleider Basisbekwaam voor po, vo, mbo en (v)so!

Coachend leidinggeven

"Fijne combi van theorie en praktijk. Duidelijk. Fijne veilige groep. Kundige uitleg / voorbeelden etc."

Frisse blik

Heeft onze aanpak uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar de ervaringen en effecten van onze activiteiten op andere scholen? Bel of mail ons dan, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Indien gewenst kunnen we voor uw school of schoolbestuur een aanpak op maat maken.