Training Bewegend leren

Deze Meestertraining is een praktische training. Door verschillende spel- en wedstrijdvormen uit te proberen, krijg je inspiratie om de volgende dag direct toe te passen in de groep voor rekenen, lezen, taal en spelling. Tips voor bewegend leren als onderdeel van de les of tussendoortje in het klaslokaal. Bewegend leren is voor alle groepen.

Master Sport- en Bewegingsonderwijs

Je hebt een passie voor sport en bewegen. Het stimuleren van een actieve leefstijl bij jongeren, het bevorderen van gezond beweeggedrag in het onderwijs, het bedenken van innoverende sportprogramma's of vernieuwde activiteiten: je geniet van jouw rol als sportprofessional! Wil jij jouw loopbaan verder ontwikkelen? Doorgroeien naar een masteropgeleide professional die een bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van sport- en bewegingsonderwijs door middel van onderbouwde beïnvloeding van bewegingsgedrag? Dat kan, met de master Sport- en Bewegingsonderwijs (SBO)!

Master in Zicht

Overweeg je om een masteropleiding op het gebied van onderwijs, kunsten of sport te volgen en je mastergraad te halen? Maar vraag je jezelf af welke master het meest bij jou past of twijfel je of jij geschikt bent voor het masteronderwijs? Volg dan de module ‘Master in zicht’.

Luisteren naar kind en ouder: Verhalen vangen

Waarom komen ouders niet naar de ouderavond of naar de inloop? Wat vinden de ouders die niet zo vaak komen eigenlijk van uw organisatie? Wat zijn positieve en negatieve ervaringen van kinderen en jongeren op school, de opvang of in de buurt en wat vinden de jeugdprofessionals (leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers, jeugdwerkers, consulenten etc.) van hun contact met ouders?

Klimwand in het onderwijs

Veel scholen hebben de beschikking over een eigen klimwand, andere bezoeken een klimhal. Lessen aan beginnende klimmers zijn complex. En, dat je zelf goed kunt zekeren en klimmen kan niet worden beschouwd als een voldoende bekwaamheid voor het verzorgen van een klimles aan beginners. Ben je bekwaam genoeg als je als docent al jaren klimles en een attractieve lessenreeks klimmen aanbiedt? Het handelen van de LO-docent wordt getoetst aan het ‘zorgvuldigheidsbeginsel’. Vanuit het beginsel tot zorgvuldig en professioneel handelen mag een passend opleidingsniveau verondersteld worden. In de scholing ‘klimwand in het onderwijs’ van HanzePro Pro Sportstudies wordt hier ruimschoot aandacht aan besteed. Bovendien wordt het SKBO-IT certificaat behaald.

Doodnormaal: Omgaan met afscheid

De dood komt op allerlei manieren de klas binnen, toch vinden leerkrachten (en ouders) het vaak moeilijk om met kinderen over afscheid, verlies en de dood te praten. Hoe vind je de juiste toon, de juiste woorden?

Cultuurbegeleider

Ben je verantwoordelijk voor het cultuuronderwijs binnen jouw school? Heb je behoefte aan meer inhoudelijke kennis op dit gebied? Wil je zelf goed cultuuronderwijs verzorgen op school of juist jouw collega’s hierin begeleiden? In dat geval is de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider iets voor jou!

Begeleiden van Communities of Learners

De term 'community of learners' is een steeds populairder concept aan het worden in de onderwijswereld. Het roept beelden op van studenten die samen in dialoog, betrokken en gemotiveerd en zelfsturend werken aan zinvolle taken. Voor veel docenten betekent het organiseren van Communities of Learners een behoorlijke inspanning, met een onduidelijke uitkomst. Om het potentieel van Community of Learners (CoL) te kunnen realiseren, is het van belang de rationale en de praktische waarde van zo'n gemeenschap te begrijpen, waarmee je vervolgens handvatten kunt ontwikkelen om een CoL te ontwerpen en te begeleiden. Deze cursus geeft daar een solide basis voor.

Orthopedagogiek

Wil je je verdiepen in vraagstukken op het gebied van problemen in de opvoeding of ontwikkeling? Kies dan voor de master Orthopedagogiek in Rotterdam.

Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving

Wil je leren hoe je bij het identificeren, analyseren en aanpakken van actuele en dagelijkse opvoedvraagstukken rekening houdt met de grote diversiteit in de omgeving waarin kinderen en jongeren omgroeien? Kies dan voor de masterspecialisatie Pedagogische Wetenschappen: Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving.

Onderwijswetenschappen

In deze master ga je op zoek naar evidence-based oplossingen voor complexe onderwijsproblemen. Als je geïnteresseerd bent in allerlei vraagstukken op het gebied van onderwijs, dan is de master Onderwijswetenschappen in Rotterdam echt wat voor jou.

Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

In deze master verdiep je je in de wereld van psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Je onderzoekt waar het mis (kan) gaan in de normale ontwikkeling, tracht te begrijpen waarom dit gebeurt en leert effectieve benaderingen om hiermee om te gaan.

Pedagogische Wetenschappen

Heb jij interesse in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 25 jaar? Dan is de opleiding Pedagogische Wetenschappen echt iets voor jou. Je leert welke invloed het gezin, de school en de sociale omgeving hebben op het gedrag van kinderen en jongeren. Daarbij bestudeer je ook de opvoeding in diverse culturen en leer je hoe je hulp kunt bieden bij het opvoeden. Je leert problemen bij kinderen, in gezinnen en op scholen te signaleren en hoe je kunt bijdragen aan een oplossing.

Dé partner bij complexe programma’s

Steeds meer onderwijsinstellingen voeren strategische veranderingen door in de vorm van programma’s op het gebied van onderwijs, bestuur en bedrijfsvoering. Denk hierbij aan de herprogrammering in het mbo, de profilering met zwaartepunten in het HBO, de invoering van passend onderwijs met zorgstructuren en regionale samenwerkingsverbanden en de invoering van organisatiebrede digitale leren werkomgevingen, schooladministratieve, personele en financiële systemen alsook grootschalige bouwprogramma’s zoals voor bredescholen.

Hét fundament voor succesvolle programma’s

MSP is de meest gebruikte programmamanagementmethode wereldwijd en ook in Nederland. De methode fungeert als “gemeenschappelijke taal” waardoor alle betrokkenen bij programma’s beter kunnen samenwerken. MSP wordt daarom ook in het onderwijs steeds vaker gebruikt.

Dé partner bij complexe projecten

Steeds meer onderwijsinstellingen voeren grootschalige, strategische projecten uit op het gebied van onderwijs, bestuur en bedrijfsvoering. Denk hierbij aan de herprogrammering in het mbo, de profilering en prestatieafspraken in het hbo, de invoering van passend onderwijs met zorgstructuren en regionale samenwerkingsverbanden en de invoering van organisatiebrede digitale leer- en werkomgevingen, schooladministratieve, personele en financiële systemen alsook complexe bouwprojecten.