Coaches in het onderwijs (gevorderd)

Je bent als coach weer toe aan de volgende stap. Namelijk nog meer halen uit coachen. Niet alleen als het gaat om opvattingen. Maar ook als het gaat om overtuigingen en identiteit. Wil je nu werken met de auteur van het boek De zes rollen van de leraar (2018) dan is dit jouw vervolgstap Het boek is inmiddels onmisbaar in het onderwijs omdat het de complexiteit van lessen ineens voorspelbaar maakt. Coachen richt zicht op het bewust worden van gedrag, de effectiviteit van de interactie tussen leraar en leerlingen. Is de leraar zich bewust van wat hij oproept en teweeg brengt? Hoe zorg je voor een gedragsverandering? En hoe borg je vervolgens die verandering? Je leert onder andere het coachen van verschillende doelgroepen zoals zij-instromers, startende leraren en ervaren leraren.

Autisme anders bekijken

Na het volgen van deze cursus hebben deelnemers een grondige basis gelegd om in omgang én benadering van kinderen met autisme verder te kijken dan uiterlijk gedrag en hun handelen aan te passen op de ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen met ASS. Ook hebben zij ervaring opgedaan met het invullen van een Autismepaspoort en hiervan de vertaling te maken naar praktische aanpassingen in de praktijk.

Netwerkdag van ALO Nederland

Op woensdag 24 april organiseert ALO Nederland alweer de derde landelijke Netwerkdag. Deze editie is bestemd voor het werkveld LO, de opleidingsdocenten van de landelijke ALO’s en andere LO-professionals.

Atletiek (afdeling NHN)

Wil jij een korte opfrisser in Atletiek of je rugtas vullen met leuke nieuwe vormen voor in de gymles én/of invulling van een sportdag? Dan is deze avond precies bedoeld voor jou.

Studiedag Alles in Beweging

Op woensdag 29 mei 2024 organiseren we de 14e editie van de studiedag Alles in Beweging in Amersfoort voor po en vo. Er komen jaarlijks 550 vakprofessionals naar deze goed gewaardeerde landelijke studiedag. Ben jij er ook bij?

Conferentie Schrijfonderwijs po/vo

Alles wat je leest, is ooit door iemand opgeschreven! Toch blijkt schrijven veelal onderbelicht en in de schaduw van leesonderwijs te staan. Terwijl Schrijven ten goede komt aan de leesvaardigheid en verschillende recente publicaties aangeven, dat meer prioriteit gegeven dient te worden aan schrijfvaardigheid. Voor een goede schrijfvaardigheid is een essentiële rol weggelegd voor het onderwijs. Wat maakt schrijfonderwijs effectief en aantrekkelijk?

Wetenschapscollege ‘Hoe leren wij’: de cognitieve architectuur

In dit wetenschapscollege legt emeritus hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner uit hoe wij leren, wat de verschillende onderdelen van onze cognitieve architectuur zijn, hoe die onderdelen werken en met elkaar interacteren om informatie naar kennis te verwerken, en hoe wij dit proces kunnen bevorderen; d.w.z. hoe wij het leren effectiever, efficiënter en meer bevredigend kunnen laten verlopen.

In gesprek met je leidinggevende, exclusief voor AOb leden uit alle onderwijssectoren

In deze cursus vergroot je je communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit zodat je optimaal eruit haalt wat erin zit en er samen uitkomt. We bespreken en oefenen o.a. hoe je een gesprek voorbereidt, hoe je regie houdt over een gesprek, je ontdekt belemmerende en helpende gedachten van jezelf en je leert om te gaan met weerstand. In praktische oefeningen krijg je feedback en tips voor jouw eigen gespreksstijl.

Theatertechnieken voor docenten

In deze workshop kijken we de kunst af van acteurs. Zij gebruiken technieken om een publiek lang te boeien. Tijdens deze workshop komen technieken aan bod die helpen leerlingen langer betrokken te houden. Lichaamstaal en stemgebruik staan centraal.

Driedaagse crash course: De sterke leraar (po/vo/mbo)

Wil jij invloed uitoefenen op het onderwijs? Het onderwijs verbeteren door verandering in gang te zetten in jouw school of zelfs jouw sector? Weten hoe het onderwijsspeelveld in elkaar zit en waar en hoe je als leraar ruimte kunt nemen? Geef je dan op voor de driedaagse cursus voor invloedrijke leraren.

  • AOb
  • 19 apr. 2024
  • € 130

Wetenschapscollege: ‘Succesvol vernieuwen in het onderwijs’

In het AOb-Wetenschapscollege gaat Patrick Sins op interactieve wijze na wat de voorwaarden zijn voor succesvol vernieuwen en wat dit betekent voor onderwijsvernieuwing binnen je eigen onderwijsorganisatie. Sins doorspekt zijn verhaal met anekdotes met de nodige theoretische verdieping. De slotsom geeft hij alvast weg: initiatieven tot vernieuwen hebben pas effect als leraren/docenten uiteindelijk ook zelf de vernieuwingen zouden kiezen.

Landelijke norm basisondersteuning primair- en voortgezet onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed, passend onderwijs. Scholen bieden daarom standaard ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Dit wordt ook wel basisondersteuning genoemd. De toekomstige norm beschrijft welke ondersteuning elke school minimaal moet bieden. Dit voorkomt regionale verschillen en biedt duidelijkheid aan leraren, leerlingen en ouders. De norm sluit aan bij wat de meeste scholen nu al aanbieden aan basisondersteuning.

Verbeter de relatie met de directie/overlegpartner

Een stapje naar voren en een stapje terug, met de tenen de dansvloer aftasten: binnen de medezeggenschap moeten het bestuur en de verschillende geledingen – personeel, ouders, leerlingen/studenten – met elkaar omgaan als gelijkwaardige overlegpartners en begrip hebben voor elkaars rol en positie. Alleen dan kom je tot medezeggenschap moeten die ertoe doet.

MR Specialist PO en VO

Deze training richt zich op cruciale aspecten, zoals het effectief leiden van MR-vergaderingen en overlegvergaderingen. Je leert ook over het beleidsproces en de belangrijke rol van de MR daarin. Daarnaast krijg je waardevolle inzichten in onderhandelen en beïnvloeden, essentiële vaardigheden voor succesvolle medezeggenschap.

Werkdrukmiddelen: van werkstress naar werkplezier! PO / VO

In deze online training (2 uur) leer je alles over de collectieve werkdrukmiddelen in het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs. Iedere PO & VO school heeft hiervoor hiertoe een budget gekregen en het is nu aan het team om deze middelen zo goed mogelijk in te zetten om de werkdruk van aan te pakken.

Korte online basistraining VO

Door deze training te volgen, krijg je een uitgebreid inzicht in de medezeggenschap, de formatieplannen, het taakbeleid en de financiën van de school. Na de online training ben je beter in staat om de belangen van leerlingen, leerkrachten en de school te behartigen en effectiever te communiceren in de medezeggenschap, met het schoolbestuur en de directie. Het ‘theoretisch rijbewijs’ voor iedereen die begint in het medezeggenschapswerk in het voortgezet onderwijs.

DIGIT Academy

De DIGIT Academy is voor alle onderwijsprofessionals uit het basis- en het voortgezet onderwijs met interesse in Digitale Geletterdheid en digitale vaardigheden in brede zin. Deze inspirerende dag op 11 april 2024 bestaat altijd uit 3 elementen: interactieve workshops, kennisdeling en nascholing door interessante sprekers & experts. We sluiten de dag altijd af met ontspanning en humor in de vorm van een giller van een eindshow.

Eveline Crone sluit serie NIVOZ-onderwijsavonden af in Driebergen: ‘De jeugd heeft de toekomst.’

Eveline Crone sluit de serie NIVOZ-onderwijsavonden vanuit het jaarthema 'Vertrouwen' af. Op woensdag 5 juni 2024 zal ze in Driebergen spreken vanuit de titel: De jeugd heeft de toekomst. Crone is hoogleraar Ontwikkelingsneurowetenschap in de Maatschappij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspychologie aan de Universiteit Leiden.