Jaar Lang Leren Jongerenwelzijn Onderwijs

Help jouw leerlingen en studenten: signaleer mentale of fysieke problemen en bied optimale steun. Tijdens het Jaar Lang Leren pakket ga je het hele jaar door aan de slag met diverse thematieken op het gebied van jongerenwelzijn, geheel op een door jou gekozen moment.

Organisatiescan

Bij een organisatiescan kijken we naar de inrichting van de processen die de basis vormen voor het werken aan kwaliteit. De focus ligt op het bestaan en de inrichting van deze processen. Observaties over de kwaliteit van de uitvoering (b.v. coaching) worden, indien ondersteunend aan de scan, meegenomen in de rapportage.

Op naar een soepele doorstroom van vmbo naar mbo

Sinds augustus 2020 is het voor vo-scholen en mbo-instellingen mogelijk om zelf een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo (in verschillende varianten) te regelen. Van alle vmbo-leerlingen kiest 85% voor een vervolgopleiding in ...

Lezen is top in het primair en speciaal onderwijs (LIST)

De laatste tijd is er veel aandacht voor de afnemende leesvaardig-heid en leesmotivatie bij kinderen en jongeren. Vraagt u zichzelf ook af waar dit aan ligt en wat u hier als school aan kunt doen? Staat u voor de keuze om een nieuwe leesmethode aan te schaffen? Met de implementatie van LIST werkt u aan het verhogen van de leesresultaten en leesmotivatie van jouw leerlingen.

Beoordelen van het VNT2

Voor het Voortgangsinstrument NT2 hebben we twee trainingen. Een basistraining die uitlegt hoe je het beoordelingsmodel Spreken en Schrijven hanteert en een vervolgtraining waar je samen met collega's tot een beoordeling komt.

Werken met het INT2

De training is opgebouwd rondom het INT2: hoe zien de INT2-onderdelen eruit, hoe hangen zij samen met de bestaande taalniveaus en hoe werk je ermee? Daarnaast is er veel aandacht voor het mondeling communiceren op A2.

NT2 advies

Wij verzorgen maatwerktrainingen binnen het NT2 die aansluiten bij jullie specifieke vragen.

Training en advies Quayn

Wil je je meer verdiepen in de mogelijkheden van digitaal toetsen met Quayn? Wij geven trainingen aan docenten van PO tot WO. Dat kan voor groepen zijn of individueel, online, bij jou op locatie of in ons trainingscentrum te Culemborg.

Examencommisie

Wat wordt er verwacht van een examencommissie? Welke taken, rollen en verantwoordelijkheden hebben de leden? En wat hebben ze nodig om van start te kunnen als volwaardige examencommissie? Dat komt in deze training aan bod.

Determineren

Een juiste determinatie is van belang om leerlingen een reële kans te bieden op een optimale ontwikkeling. Tijdens deze workshops maak je kennis met leerdoelgericht determineren, waarbij zowel summatieve toetsvormen als formatieve evaluaties aan bod komen.

JIJ! advies- en verandertrajecten

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van scholen om een toetsvisie te ontwikkelen, die breed gedragen wordt in de school. Samen zetten we deze visie om in concreet toetsbeleid, waarbij we zowel schoolleiders, docenten, leerlingen én ouders betrekken. Uiteraard begeleiden wij ook om hiermee succesvol aan de slag te gaan in de praktijk.

Gedragsexpert

Deze opleiding heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met leerlingbehoeftes en ordeverstorend gedrag op school.

Taalcoördinator VO

In deze opleiding maak je uitgebreid kennis met de diverse onderdelen in het werk van de Taalcoördinator en ga je hands-on aan de slag met jouw eigen taalbeleidsplan. De opleiding heeft een praktijkgerichte insteek en biedt handvatten en technieken die je kan inzetten binnen jouw school.

Anti-pestcoördinator

Deze cursus stoomt jou klaar als anti-pestcoördinator. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom pesten en bent hét aanspreekpunt rondom pestbeleid op jouw school.

Coaching: werken met intake-instrument EOA

Na afloop van dit traject weet je welke aspecten en onderdelen eventueel anders aangepakt moeten worden om het instrument EOA valide en betrouwbaar in te zetten en hoe je de verkregen resultaten om kan zetten naar een advies voor een passend Individueel Leertraject van jouw leerlingen.