Peuterdans

Ben je op zoek naar een manier om jouw werk met peuters nóg leuker en dynamischer te maken? Bij Sterrig Opleidingen introduceren we een splinternieuwe training: Peuterdans! Deze training is speciaal ontwikkeld voor mensen zoals jij, die werken met peuters in bijvoorbeeld de kinderopvang. En het mooiste is; iedereen kan het leren.

Het ontwikkelen van executieve functies bij kinderen met een beperking

Gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking worden op deze studiedag benaderd vanuit de neuropsychologie. Deze benadering, die uitgaat van de kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag, beschouwt problemen in de ontwikkeling van executieve functies als een belangrijke veroorzaker van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Dit lijkt ook te gelden voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Het trainen van executieve functies kan bijdragen aan het verminderen van problemen in de regulatie van gedrag.

Werken met emotionele ontwikkeling voor HBO geschoolde professionals

In de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking is het steeds belangrijker geworden om rekening te houden met emotionele ontwikkeling. Het emotionele ontwikkelingsniveau geeft namelijk een indicatie voor de draagkracht van een cliënt of leerling met een verstandelijke beperking. Emotionele ontwikkeling zegt iets over wat iemand áánkan. Als je op de hoogte bent van het emotionele ontwikkelingsniveau van jouw cliënten met een verstandelijke beperking, dan ben je beter in staat om in je begeleiding aan te sluiten bij wat een persoon nodig heeft.

Heel Holland Leert

Laat je samen met je MT-leden inspireren en equiperen om jullie school anders te organiseren. Het programma vertrekt vanuit de specifieke leervragen van elke school. In twee fasen wordt stapsgewijs toegewerkt naar een haalbaar plan van aanpak dat past bij de context van jullie school. Neem afstand van je school voor inspiratie tijdens de driedaagse en bewerkstellig daarna de gewenste verandering, gebruikmakend van de talenten van de professionals in je school.

Pedagogisch Werk

Wil je graag de MBO Sociaal Werker niveau 4 gaan volgen, maar wil je eerst kijken of dit bij je past of kun je nog geen stage lopen? Dan is dit MBO-deelprogramma MBO Pedagogisch Werk een mooie opstap naar een erkende MBO-opleiding niveau 4.

Pedagogiek (MBO)

Wil jij meer weten over het gedrag van kinderen en de factoren die dit gedrag beïnvloeden? Kies dan voor het MBO-programma Pedagogiek. Je verdiept je in de ontwikkeling van kinderen en de problemen die daarbij kunnen voorkomen. Ook leer je om zelfstandig een begeleidingsplan op te stellen. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden die je in de beroepspraktijk nodig hebt om kinderen met problemen goed te kunnen helpen en begeleiden.

Kernbegrippen Pedagogiek

Wat zijn kinderrechten? Welke gezinstypen en opvoedingsstijlen bestaan er? En welke opvoedingsmilieus spelen daarbij een rol? Met dit korte programma verbreed je je kennis met betrekking tot de kernbegrippen van pedagogiek. Je leert de diverse werkgebieden kennen en krijgt zicht op de rol van de pedagoog. Na het volgen van dit programma beheers je de kernbegrippen en ben je in staat deze direct in het werkveld toe te passen.

Pedagogisch Coach

In dit HBO-programma leer je hoe je pedagogisch medewerkers kunt ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden en hen verder helpt in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het programma is speciaal ontwikkeld op basis van de leerdoelen op het gebied van coaching en pedagogiek vanuit de cao Kinderopvang.

Kindertherapeut

Als kindertherapeut bied je oplossingsgerichte ondersteuning bij opvoedvragen, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand. Tijdens het HBO Programma Kindertherapeut ga je aan de slag met de kernonderwerpen die bij kindertherapie van belang zijn. Hiermee ben je in staat om op verantwoorde en succesvolle wijze kinderen en jongeren, maar ook hun ouders of verzorgers, te begeleiden. Door de praktijkgerichte aanpak van NCOI merk je direct de voordelen van dit programma.

Kinderpsychologie

Het HBO Programma Kinderpsychologie biedt je een uitstekend overzicht van de belangrijke aspecten van gedragsproblemen bij kinderen. Je ontwikkelt professionele kennis over diverse stoornissen, zoals angst- of ontwikkelingsstoornissen. Daarbij leer je de juiste pedagogische instrumenten in te zetten bij de begeleiding van kinderen die met problemen kampen. Door de praktijkgerichte aanpak van NCOI kun je dit programma direct toepassen in de praktijk. Kortom: een bijzonder waardevol HBO-programma voor iedereen die met kinderen werkt!