Video interactie praktijkleren

​Video Interactie Praktijkleren ​draagt bij aan het verzorgen van een veilig pedagogisch klimaat en aan een open leercultuur binnen de organisatie. De pedagogisch coach en de pedagogisch medewerker reflecteren samen op situaties door Video Interactie Praktijkleren. ​

Als pedagogisch coach wil je pedagogisch medewerkers begeleiden aan de hand van praktische handvatten en informatie. Het gebruiken van Video Interactie Praktijkleren als middel helpt pedagogisch medewerkers inzicht te geven in het dagelijkse handelen. Hierdoor kan de pedagogische coaching effectief vormgegeven worden en makkelijk een coachvraag geformuleerd worden. De pedagogisch medewerker krijgt op een effectieve en efficiënte manier zicht op de vooruitgang in haar handelen.

Programma

De training bestaat uit individuele coaching en teambijeenkomsten (bij meer dan 1 deelnemer). Er zijn 5 1-op-1 sessies waarin de deelnemer met de trainer oefent en reflecteert op de inzet van Video Interactie Praktijkleren. Daarnaast omvat de training 2 keer een individuele coaching in de praktijk met de trainer. Als laatste wordt een teambijeenkomst georganiseerd wanneer van toepassing. Volg jij deze training individueel, dan wordt een extra 1-op-1 sessie gepland.

Onderwerpen sessies:

  • Kijken & observeren: je leert objectief naar video-opnames te kijken. Wat zie je? Wat gebeurt er? Waar sta jij voor?
  • Ophalen van de coachvraag: Welke vragen stel jij aan de pedagogisch medewerker om te achterhalen waar zij mee aan de slag wil? Ook het formuleren van leerdoelen aan de hand van een video-opname komt aan bod.
  • Oefenen van het nagesprek: Wat wil jij te weten komen tijdens het nagesprek? Hoe koppel je wat je ziet aan de coachvraag?
  • Aan de slag: reflecteren op video-opnames van nagesprekken met pedagogisch medewerkers.
  • Transfer dag: praktijkopdrachten worden besproken en ervaringen met VIC worden gedeeld.

Deze training betreft is altijd een in-company training. Dit maakt dat de opzet van het programma en de invulling flexibel zijn. Het is dus mogelijk een maatwerktraject te maken. Vraag naar de mogelijkheden.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor pedagogisch coaches in de kinderopvang. De pedagogisch coaches leren Video Interactie Praktijkleren in te zetten als middel bij de pedagogische coaching. De groepsgrootte is maximaal 5 deelnemers en kan 1-op-1 ingepland worden. Dit is bij uitstek een in-company training.

Investering

De investering voor deze training is afhankelijk van het aantal deelnemers aan de training. Deze ziet er als volgt uit.

1 Deelnemer: € 3720,-
2 Deelnemers: € 4960,-
3 Deelnemers: € 6200,-
4 Deelnemers: € 7440,-
5 Deelnemers: € 8680,-

Deze investering is inclusief materialen. Het is bij deze training mogelijk een traject op maat te maken. Vraag naar de mogelijkheden.

De totale studiebelasting is 30 uur per deelnemer.

Na het succesvol volgen van deze training ontvang je een bewijs van deelname

Startdata en locaties

  • Op school8 bijeenkomsten