Verdiepingscursus dilemma’s bij het toezichthouden

In deze verdiepingscursus voor toezichthouders komen prangende dilemma’s op tafel en voeren we het gesprek over hoe daar mee om te gaan. We richten ons op vraagstukken die zich voordoen op de domeinen Onderwijs, Personeel en Financiën. Aan de hand van effectieve werkvormen zoals scenariodenken werken we aan een verdieping van kennis, vaardigheden en attitude van de toezichthouder.

Een paar voorbeelden van dilemma’s uit de praktijk van toezichthouden:

 • Hoe kun je consequent financieel beleid voeren als het beleid van de overheid zo wisselend is?
 • Kun je beleid maken/toezicht houden zonder financiële kennis?
 • Hoe speel je als toezichthouder in op de krapte op de arbeidsmarkt?
 • Wat is je rol als toezichthouder als een medewerker niet (meer) past bij de identiteit van de school? Wat kun je doen als toezichthouder als de rekenresultaten onder de maat zijn?
 • Hoe ga je om met klachten vanuit de omgeving over het pedagogisch klimaat in een bepaalde groep?

Doelstelling en leerdoelen

 • het toerusten m.b.t. de vaardigheden en attitude van toezichthouders
 • het verbreden en verdiepen van kennis en inzicht in (strategische) hoofdthema’s in het onderwijs.

Opbouw verdiepingscursus

Er worden drie sessies (dagdelen) belegd met ieder een eigen strategisch domein, respectievelijk Onderwijs, Personeel en Financiën.

 • Sessie 1 – Onderwijskundige dilemma’s bij het toezichthouden
 • Sessie 2 – Personele dilemma’s bij het toezichthouden
 • Sessie 3 – Financiële dilemma’s bij het toezichthouden

De opbouw van deze sessies is gelijk:

 • Intro over de actualiteit en de (weerbarstige) praktijk van toezichthouden in het onderwijs;
 • Bespreken van dilemma’s middels passende werkvormen
 • Aan de hand van een boeiende werkvorm wordt actief de kennis, vaardigheden en attitude verdiept

Doelgroep: Toezichthouders

Aantal deelnemers: Minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers

Data en tijd: 9 maart, 23 maart & 6 april 2023, van 19:30 – 22:00 uur

Kosten: € 750, vrijgesteld van BTW