Startende docenten begeleiden

Ook uw school heeft ongetwijfeld veel startende docenten en/of zij-instromers in dienst. Zij-instromers die al heel wat (levens)ervaring hebben en voor het eerst een school binnen stappen, jonge docenten die na hun middelbare school direct naar de lerarenopleiding gingen, professionals die hun kennis nu graag overdragen en nog de nodige skills en ervaring voor de klas missen. Er zijn verschillende typen startende docenten. En iedere startende docent heeft ook weer andere behoeftes. Dat maakt het soms lastig om een goed programma ter begeleiding op te zetten.

Behalve een begeleidingsprogramma voor deze startende docenten is het ook fijn als zij een buddy of coach hebben waar zij mee kunnen sparren. Iemand die al langer op school en/of in het onderwijs rondloopt. Die simpele vragen kan beantwoorden (waar vind ik het kopieerapparaat), maar die ook antwoord heeft op ingewikkeldere vragen (deze klas wil niet aan het werk, wat moet ik doen). Iemand die praktische tips heeft op het gebied van klassenmanagement en lesopbouw, maar die ook weet wanneer hij/zij even niet moet ingrijpen en een stilte moet laten vallen.

In de praktijk zijn dit eigenlijk altijd docenten die de school van binnen en buiten kennen en vaak al jaren werkzaam zijn op school. En hoewel zij vaak heel enthousiast zijn om nieuwe collega’s te ondersteunen, zijn deze docenten niet per definitie goede/ervaren coaches. Deze training ‘Startende docenten coachen’ geeft deze docenten een aantal praktische handvatten voor de begeleiding van startende docenten. In mijn training ga ik uitgebreider in op onder andere de volgende zaken:

 • Welke skills heb je nodig om een coach/buddy te zijn?
 • Afspraken maken.
 • Je aan afspraken houden.
 • Welke behoeftes hebben startende docenten?
 • Doelen stellen.
 • Hoe voorkom je dat je je opdringt?
 • Hoe voorkom je dat je te weinig aandacht geeft?
 • Hoe zorg je voor een veilig gespreksklimaat?
 • Wat doe je wel en wat doe je niet?
 • Grenzen stellen: hoe zorg je dat je zelf niet overwerkt raakt?
 • Meekijken in de les (waar let je op?).
 • Klassenmanagement: waar gaat het vaak mis bij startende docenten?
 • Wat als je ‘jouw’ startende docent niks doet met jouw feedback?
 • Alles wat verder ter tafel komt of wat wij van te voren nog afspreken.

Deze training is het meest effectief bij meerdere trainingssessies en de precieze inhoud is onder andere afhankelijk van het begeleidingsprogramma van de school, de missie en visie van de school en de wensen vanuit de school. Iedere training wordt daarom op maat samengesteld.

Kosten op aanvraag

Stuur voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek een mailtje naar info@docenteneleven.nl