Specialist groep 3

Vol zelfvertrouwen voor groep 3

Leerkracht zijn van groep 3. Een mooie en tegelijkertijd pittige uitdaging. Groep 3 is een belangrijke groep. De kinderen zijn aan het begin nog echte kleuters. We zien steeds vaker grote verschillen tussen de kinderen die beginnen in groep 3. Hoe zorg je ervoor dat de overgang van groep 2 naar groep 3 een vloeiende overgang wordt. En hoe bied je inhoudelijk uitdaging op een speelse manier?

Om dit avontuur van beginnen met leren lezen, schrijven en rekenen samen met de kinderen vol zelfvertrouwen aan te kunnen gaan, heeft Cedin de leergang ‘Specialist groep 3’ ontwikkeld.

Over de leergang

Het spel centraal 

Het is niet meer zo dat kinderen vanaf groep 3 alleen maar in de schoolbanken zitten. In groep 3 kun je ook met betekenisvol en functioneel spel in hoeken aan de slag. Met duidelijke plekken in een rijke leeromgeving in en/of buiten de klas maak je de overgang tussen groep 2 en groep 3 zo optimaal mogelijk. Er is juist in groep 3 veel ruimte om te kijken naar wat kinderen nodig hebben. Hoe zet je spel in en hoe geef je werken in hoeken een plek? In de eerste module van deze training gaan we in op die vraag.

Verdieping op de basiskennis en -vaardigheden 

Vervolgens gaan we in verschillende modules aan de slag met de diverse vakgebieden. De inhoud van de leergang richt zich op het aanvankelijk leesproces, het aanvankelijk rekenen, de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling. We bieden je een verdieping op de basiskennis en -vaardigheden die je al hebt. Hoe voer je bijvoorbeeld een goed gesprek? De onderwerpen in deze leergang zijn universeel, maar we staan er uitgebreid bij stil wat dit betekent voor jouw groep. Je krijgt een eigen visie op het spel, waardoor je keuzes voor groep 3 beter kunt onderbouwen.

Hybride professionaliseren

Deze leergang bieden we hybride aan: een combinatie van zelfstudie (e-learning), online sessies en fysieke bijeenkomsten op een centrale locatie. Veel kennis kun je dus in je eigen tijd tot je nemen. Bovendien kom je door het volgen van deze leergang in contact met leerkrachten van groep 3 uit het hele land. Er is alle ruimte voor uitwisseling, opdrachten om in je eigen klas uit te proberen en reflectie op je eigen onderwijskundig handelen. Vooral deze uitwisseling maakt deelnemers enthousiast. We organiseren daarom ook een slotbijeenkomst waarin we hopen dat jullie elkaar kunnen inspireren.

Module 1 – Actief en spelend leren

Deze module bestaat uit 2 fysieke bijeenkomsten (3 uur) en een e-learning. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De kring als werkvorm: samenwerkend en coöperatief leren in de 21e eeuw.
 • Activeren door de juiste vragen te stellen.
 • Kennis over samenwerkend leren.
 • Betekenisvol en functioneel spel hoeken: vrij spelen.
 • Concrete corners: duidelijke plekken in een rijke leeromgeving in en/of buiten de klas waar een taak kan worden uitgevoerd.
 • Het kiezen en uitwerken van een thema.
 • Spelend leren: spelletjes, werkjes en opdrachten om gericht doelen mee te halen.
 • Planning en organisatie binnen het huidige beredeneerd aanbod.
 • Transfer van taal- en rekendoelen naar de hoeken.

Module 2- Het aanvankelijke leerproces

Deze module bestaat uit een online bijeenkomst (1,5 uur) en een fysieke bijeenkomst (3 uur). De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe komen kinderen uit de onderbouw naar groep 3?
 • Effectieve leesinstructie geven.
 • Differentiatie bij het lezen.
 • Leesplezier, leesmotivatie en leesbevordering.
 • Het monitoren van leesresultaten.
 • Het analyseren van leesresultaten en het gericht uitvoeren van effectieve interventies.
 • Een talige, geletterde leesomgeving creëren.

Module 3 – Aanvankelijk leren

Deze module bestaat uit twee bijeenkomsten. Een online bijeenkomst (1,5 uur) en een bijeenkomst op locatie (3 uur). De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Effectieve rekeninstructie.
 • Instructiebehoefte als uitgangspunt.
 • Omgaan met verschillen.
 • Handelingsmodel, vertaalcirkel en drieslag model.
 • Leerlijn rekenen.
 • Cruciale leermomenten in groep 3.
 • Signalering en diagnostiek.
 • Doorgaande lijn automatiseren (automatiseringsdoelen 3/4).
 • Rekenen in een betekenisvolle context.
 • Bewegend rekenen.

Module 4 – De kracht van kindergesprekken en eigenaarschap

Deze module bestaat uit één bijeenkomst op locatie (3 uur)  De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Voorwaardelijk: attitude en luisterhouding.
 • Kindgesprek versus diagnostisch gesprek.
 • Opbouw gespreksfasen.
 • Gesprekstechnieken en progressiegericht werken.
 • Voorbeeldvragen en zelf oefenen.
 • Gespreksformulier en formats (organisatie en registratie).

Module 5 – Leren schrijven in groep 3

Deze module bestaat uit één online bijeenkomst van 1,5 uur. Voorafgaand aan deze bijeenkomst neem je de opgegeven informatie door. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het belang van schrijven.
 • Schrijfvoorwaarden.
 • Het aanleren van letter- en cijfertrajecten.
 • Als het schrijven (nog) niet goed lukt.

Slotbijeenkomst

De leergang sluiten we tijdens de laatste bijeenkomst af met een eindpresentatie. We hopen dat jullie hiermee elkaar inspireren. Ook reiken we de bewijzen van deelname uit.

Aantal bijeenkomsten

De leergang bestaat uit 11 bijeenkomsten (zowel online als fysiek).

Per module geven we hierboven aan wat de tijdsinvestering is. Daarnaast raden we je aan ongeveer 2 uur te reserveren per module aan zelfstudie.

Bedoeld voor leerkrachten groep 3 of groep 3/4.

Inschrijven

Prijs: € 1.545,00

Van 14:00 tot 17:00 uur

Deze leergang bestaat uit 11 bijeenkomsten. Zowel online als fysiek.

De fysieke bijeenkomsten zijn in Zwolle van 14.00 tot 17.00 uur.

De online bijeenkomsten zijn van 15.30 uur tot 17.00 uur.

De intervisiebijeenkomsten zijn van 19.00 tot 20.30 uur.

Data en locatie

Startbijeenkomst en module 1: woensdag 4 oktober | Zwolle

Module 2 (1/2): donderdag 12 oktober ’23 | Online

Module 5: maandag 6 november ’23 | Online

Intervisie: woensdag 15 november ’23 | Online

Module 2 (2/2): dinsdag 9 januari ’24 | Zwolle

Module 4: maandag 5 februari ’24 | Zwolle

Module 3 (1/2): donderdag 15 februari ’24 | Online

Intervisie: woensdag 13 maart ’24 | Online

Module 3 (2/2): woensdag 20 maart ’24 | Zwolle

Module 1: dinsdag 11 april ’24 | Zwolle

Slotbijeenkomst: donderdag 23 mei ’24 | Zwolle

Daarnaast volg je deze e-learnings:

 • Spelen binnen een thema (hoeken)
 • De groep 3 leerling

Je kunt de e-learnings volgen t/m mei 2024.

Startdata en locaties

 • Zwolle 4 okt. 202311 bijeenkomsten€ 1545
 • Op school datum in overleg11 bijeenkomsten