Omgaan met verschillen

Hoe gebruik ik diversiteit functioneel ten goede voor de kwaliteit van het onderwijs?

 • Herregistratiewaarde: 50 punten
 • 2 keer twee dagen inclusief twee avondbijeenkomsten;
 • Datum: 1/2 februari en 21/22 maart 2024
 • Trainer: Camiel Pas, Esther Donkers;
 • Individueel inschrijven of als bestuur voor 1 of meerdere modules;
 • Prijs: €2500,- ex. BTW;

Beschrijving

Omgaan met Verschillen: Een module voor mensen die verschil zien tussen mensen en daar vervolgens mee willen werken.

Een module (voor) als je nieuwsgierig bent naar hoe verschillen tussen mensen ontstaan, hoe deze verschillen zich vervolgens manifesteren op school en/of tussen mensen, wat de gevolgen kunnen zijn van verschillen en welke rol je als leider kunt hebben in het omgaan met de verschillen. Met deze module willen we aandacht schenken aan de verschillende perspectieven over verschillen en willen we de deelnemers stof en materiaal tot denken en reflectie geven. De module is bedoeld als aanzet om de deelnemers nog bewuster aandacht te laten hebben voor verschillen tussen kinderen, ouders, partners en teamleden.

We proberen vanuit verschillende invalshoeken in gesprek te komen over verschillen. Zo geeft bijvoorbeeld een gerenommeerde ontwikkelingspsycholoog inzicht in hoe verschillen tussen mensen ontstaan en wat de betekenis van die verschillen kan zijn voor schoolloopbanen en het leven in algemene zin. Kijken we naar hoe de verschillen tussen teamleden benut zouden kunnen worden. En is er aandacht voor cultuur in organisaties en kijken we hoe we vanuit de culturele antropologie zicht kunnen krijgen op de bovenstroom en onderstroom in de school en/of binnen de stichting. Ten slotte is er tijdens de trainingsdagen ook tijd om met elkaar in gesprek te komen over de impact van verschillen tussen kinderen in vermogens, religie, sociale klasse, sekse/gender, etniciteit en de ontwikkeling van executieve functies bij kinderen en het belang hiervan.

Leerdoelen

 • De deelnemer is geïnteresseerd hoe mensen worden gevormd, welke betekenis dit heeft en hoe mensen zich tot andere mensen en zichzelf verhouden en heeft de aspiratie zich hierin verder te verdiepen.
 • De deelnemer is in staat te identificeren waar in zijn team/school de potentiële risico’s en kansen liggen als het gaat om het vraagstuk van diversiteit versus gelijkheid.
 • De deelnemer reflecteert op zijn eigen leiderschap in relatie tot het begeleiden van het team in het optimaliseren van het pedagogisch klimaat (rekening houdend met de diversiteit binnen het team) en onderwijsaanbod. Hij verwoordt welke ontwikkeling hij voor zichzelf, het team en de school ziet.
 • De deelnemer reflecteert op zijn eigen leiderschap in relatie tot de cultuur die er heerst in het team en/of zijn school. Hij verwoordt welke ontwikkeling hij voor zichzelf en de bestaande cultuur in het team en/of de school ziet.
 • De deelnemer is in staat effectief te reflecteren op de interventies die hij als leider toepast in de interne en externe cultuur van zijn schoolsysteem en het effect van deze interventies.
 • De deelnemer reflecteert op zijn leiderschap in relatie tot het tot stand brengen van een samenwerking tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en management binnen het schoolsysteem. Hij verwoordt hierbij welke ontwikkeling hij voor zichzelf in relatie tot de samenwerking tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en management voor zich ziet.

Startdata en locaties

 • Hengelo 1 feb. 20244 bijeenkomsten€ 2500