Motorisch leren

Hulp aan bewegingszwakke kinderen vanuit een wetenschappelijk fundament.

Neuromotor task training (NTT) is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor kinderen met bewegingsmoeilijkheden. NTT is in eerste instantie speciaal ontwikkeld is voor kinderen met developmental coordination disorder (DCD) en blijkt zeer goed bruikbaar in een bredere context. 

De bijeenkomsten worden geleid door een psycholoog en een fysiotherapeut. Neuromotor Task Training integreert kennis uit vier domeinen:

  • Motorische controle;
  • Motorisch leren (neurowetenschappen);
  • Attributie, competentie en leerstijlen;
  • Pedagogisch-didactische componenten.

Startdata en locaties

  • plaats en datum in overleg2 bijeenkomsten€ 75