THEMA - spelen met gedrag

THEMA - spelen met gedrag

Spelen met gedrag is onze uitdaging

Gefascineerd door individuele mogelijkheden en de verbindende kracht van groepsprocessen met een passie voor het zoeken naar de ‘drive’ en de beweegredenen waarom mensen doen wat ze doen: en teams en organisaties functioneren zoals ze functioneren.

Inspireren, verleiden en uitnodigen

Zijn onze kernwoorden en kernwaarden. Pas als je het met je hart en verstand anders wilt gaan doen, is er ruimte voor leren en bekwaam worden. Groei en verandering zijn pas mogelijk als je er open voor staat. Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen je wat je kreeg.

Snel schakelen tussen theorie en praktijk is het uitgangspunt: Niets is zo theoretisch als een goede praktijk en niets is zo praktisch als een goede theorie.

Creëren en verbinden

Het ontwerpen en verzorgen van actieve trainingen die uitdagen en prikkelen is onze kracht. Een krachtige verbinding tussen inhoud en aanbiedingswijze.

Inspirerende werkvormen specifiek gericht op het bieden van praktische inzichten en tools. Met een progressiegerichte aanpak worden handelingsmogelijkheden vergroot en effectief ingezet waardoor meer grip ontstaat en ervaren wordt op specifieke onderwerpen en thema’s

Stel deze aanbieder een vraag

  • THEMA - spelen met gedrag
  • Baaneweer 11
  • 3363 XA Sliedrecht

Het aanbod van deze aanbieder