Leidinggeven: strategisch positioneren

In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde. Druk van buiten en invloed op anderen uitgedrukt in een krachtenveldanalyse, een belanghebbenden-inventarisatiekaart, (inter)-nationale ontwikkelingen en trends, met name op maatschappelijk en onderwijs-wetgevend gebied. Doel van deze module is het inzicht krijgen in twee componenten die van invloed zijn op de rolneming van de leidinggevende, namelijk “druk” en “invloed”.

Om inzicht te krijgen in de diverse belangen wordt gebruik gemaakt van een krachtenveldanalyse en een belanghebbendeninventarisatiekaart. Binnen het onderwijs spelen wederzijdse beïnvloeding tussen scholen aan de ene kant en de overheid, gemeenten, samenwerkingsverbanden, inspectie, ouders en diverse organisaties aan de andere kant een grote rol. Die beïnvloeding kan sterk zijn of juist wat meer op de achtergrond. Feit is dat er een voortdurende wisselwerking plaatsvindt die haar weerslag heeft op de dagelijkse praktijk in en van de school c.q. de onderwijsgevenden en de leerlingen. De invloeden van veranderingen in de (inter-)nationale samenleving, politiek en economie zijn een punt van beschouwing.

Opleidingsinhoud

In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: Druk van buiten en invloed op anderen uitgedrukt in een krachtenveldanalyse, een belanghebbenden-inventarisatiekaart, (inter)-nationale ontwikkelingen en trends, met name op maatschappelijk en onderwijswetgevend gebied.

Programma

Het programma bestaat uit 3 lesdagen. Daarnaast ga je zelf aan de slag met zelfstudie en opdrachten.

Onderwijsvorm en toetsing

De module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is de belangrijkste tool, waar veel cursussen juist draaien om klassikale lessen. Zo kun je veel flexibeler onderwijs volgen.

Leerdoelen

De student:

 • brengt actief samenhang aan (synthese) tussen enerzijds zijn/haar omgeving en anderzijds de omgeving, zingeving en maatschappij van de 21ste eeuw.
 • onderkent, rubriceert, analyseert (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van leidinggeven aan onderwijsontwikkeling en organisatie-inrichting vanuit een toekomstperspectief.
 • leidt trends af vanuit de analyse en plaats deze in verschillende toekomstscenario’s voor zijn/haar organisatie en herleid hier consequenties uit voor de organisatieontwikkeling en de beroepsgroep.
 • combineert inzichten verkregen uit theorie en praktijk en komt tot voorstellen voor continue onderwijsontwikkeling in de eigen organisatie en aanbevelingen voor de beroepsgroep.
 • is in staat een passende leiderschapsstijl te kiezen voor het omgaan met druk en invloed van buitenaf.
 • koppelt de eigen leervragen en reflectie op verkregen inzichten bij dit onderwerp aan uw professionele ontwikkeling.

Toelating

De mastermodule Leidinggeven: strategisch positioneren is bedoeld voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Je kunt deze opleiding volgen als je een bachelordiploma hebt.

Docenten

De docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek combineren specialistische theoretische kennis met praktische werkervaring. Hierdoor sluit de cursus goed aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kennis die ze aanreiken is actueel, state-of-the-art en evidence-based.

Na deze opleiding

Wanneer je de mastermodule Leidinggeven: strategisch positioneren succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Hogeschool Utrecht. Wil je na deze module verder studeren? Kies dan voor een andere mastermodule, of ga voor de Master Educational Needs.

Competenties

Door het volgen van deze module verbreed je je competenties als docent, coach, IB’er, RT’er of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.

Doorstuderen

Heb je na deze module de smaak te pakken? Studeer dan verder voor je mastertitel, bijvoorbeeld met de Master Educational Needs in deeltijd. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Overige informatie

Kosten

De mastermodule Leidinggeven: strategisch positioneren kost € 690,- vrij van btw.

Lesdata

Online: zaterdag 11-02, 11-03 en 25-03 (2023) van 10.00 tot 14.00 uur

Studie-investering

De totale studiebelasting is 140 uur (inclusief colleges)

Relatie met huidige werk situatie

Wat je tijdens de lessen leert, kun je de volgende dag meteen toepassen in je werk.

Stapelen tot een masteropleiding

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.

Waarom Leidinggeven: strategisch positioneren bij de HU?

 • Hoge studenttevredenheid

  De Nationale Studenten Enquête toont aan dat studenten zeer tevreden zijn over de mastermodules van de Master Educational Needs.

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. En wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Vergroot je netwerk

  Je hebt veel contact met vakgenoten en docenten. Hierdoor bouw je aan een sterk netwerk.