Leidinggeven aan leren in het onderwijs

Leidinggeven aan leren: naar een professionele leergemeenschap

Hoe is dat bij jou georganiseerd: de professionele ontwikkeling in de school? Heb je een strategisch scholingsplan? Sluit de inhoud daarvan aan op de ambities van de school? Wil je van jouw school een lerende organisatie maken? En hoe doe je dat dan? Een professionele leergemeenschap vraagt om goed leidinggeven aan leren.

Wat leer je?

We gaan tijdens deze cursus aan de slag met de visie op permanente professionalisering en leren binnen de school. Je ontdekt welke vormen van leren er zijn en hoe je de leerpotentie van jouw school kunt vergroten. Je leert hoe je een lerende organisatie kunt vormgeven waarbij alle ruimte is voor individueel leren, teamleden en organisatieleren.

Tijdens de training werk je vanuit de context van je eigen school. Naast theorie krijg je praktische oefeningen. Bijvoorbeeld met feedback geven en ontvangen en met gesprekstechnieken die een lerende houding en cultuur ondersteunen. Ook werk je voorafgaand aan de eerste bijeenkomst en tussen de bijeenkomsten door aan opdrachten.

Je leert in deze training:

  • een strategisch scholingsplan opstellen
  • gebruikmaken van de talenten van leraren
  • collega’s stimuleren tot leren en het ontwikkelen van hun talenten
  • collega’s aanzetten tot verdere professionele ontwikkeling
  • een professionele leergemeenschap realiseren

Voor wie?

Deze training is geschikt voor leidinggevenden in het po, vo en mbo. Dit kunnen eindverantwoordelijke leidinggevenden zijn, bijvoorbeeld op team- of afdelingsniveau, directies, managementteams, enzovoort.

Wanneer en waar?

De training bestaat uit vier bijeenkomsten die plaatsvinden bij CPS in Amersfoort:

  • 7 februari 2023, 10.00 – 16.00 uur
  • 14 april 2023, 10.00 – 16.00 uur
  • 31 mei 2023, 10.00 16.00 uur
  • 30 juni 2023, 10.00 – 16.00 uur

Praktische informatie

De training maakt gebruik van de digitale leeromgeving Moodle en literatuur waaronder drie boeken die voor je klaar liggen bij aanvang van de training. Van jou als deelnemer wordt verwacht dat je de voorbereidings- en tussenopdrachten uitvoert en de resultaten daarvan wilt delen met de andere deelnemers en trainers.