Leidinggeven aan de school als gemeenschap

Hoe ontwikkel je als schoolleider een visie op de positie van de school als gemeenschap, en de brede identiteit van de school? En hoe zorg je ervoor dat teamleden, ouders en andere partners hierbij betrokken worden?

In de herregistratiemodule Leidinggeven aan de school als gemeenschap ga je aan de slag met transformatief leiderschap en leer je hoe je als leidinggevende de intrinsieke motivatie van jouw team versterkt.

Onderwijs is meer dan cito-scores. Maar wat is dat ‘meer’ precies? Ontwikkel leiderschap zodat je – in dialoog met teamleden, ouders en leerlingen – een gedeeld verhaal over goed onderwijs en identiteit bij jou op school kunt vormgeven. In de module werk je ook aan de groei van je eigen rol als schoolleider op basis van jouw drijfveren en onderbouwde visies op leidinggeven.

Inhoud

De module is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische leerlijn, de persoonlijke leerlijn en de organisatorische leerlijn. In de thematische leerlijn wordt de inhoud van de opleiding vormgegeven. In de persoonlijke leerlijn staat je persoonlijke ontwikkeling centraal. In de organisatorische leerlijn komt de toepassing van het geleerde in jouw eigen schoolorganisatie aan bod. Thema’s in het traject zijn de brede schoolidentiteit, de school als plek van waardencreatie en visies op goed onderwijs.

De leiderschapsvisie die we gebruiken in deze module is die van transformatief leiderschap, waarin de persoonlijke relatie tussen leidinggevende en het team centraal staat. Jouw rol als leidinggevende is het bieden van inspiratie en visie om zo de intrinsieke motivatie van het team te stimuleren.

Opzet

De module bestaat uit een intakegesprek en vijf cursusdagen. Op de cursusdagen heb je in de ochtend les van een gastdocent. In de middag heb je les van een vaste docent met wie je de leerstof van de ochtend concretiseert en toepast. Daarnaast werk je aan literatuuropdrachten en praktijkopdrachten waarbij je je richt op je eigen schoolorganisatie.

Kerndocent is Jacomijn van der Kooij. Daarnaast wordt gewerkt met gastdocenten vanuit Penta Nova, Verus en verschillende universiteiten.

Toetsing

Toetsing bestaat uit het schrijven van een visiestuk over wat de theoretische, persoonlijke en organisatorische aspecten van de module voor de komende vijf jaar voor je eigen onderwijsorganisatie betekenen. Je beschrijft een visie, de aanpak en het verandermanagement. Het is de bedoeling dat dit document tot stand komt in samenwerking met het eigen team.

Doelgroep

Deze module is voor leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs die zich verder willen professionaliseren op het gebied van de brede schoolidentiteit. Je hebt al een opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de opleiding Schoolleider Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder.

Deze module wordt aangeboden in samenwerking met Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Praktische informatie

Deze module wordt als incompany traject aangeboden.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Persoonlijk leiderschap | Wildcard

Herregistratiewaarde
70 punten

Startdata en locaties

  • Op school datum in overleg5 bijeenkomsten