Leerlingen met een zorgvraag in het voortgezet onderwijs

Doel

De deelnemers kunnen:

  • leerlingen met een zorgvraag (h)erkennen;
  • de opgedane kennis direct toepassen in hun klassen;
  • leerstijlen onderscheiden en leer- en werkstrategieën inzetten.

Inhoud

De training beslaat zes studiemiddagen met tussenliggende activiteiten (huiswerk) en elke bijeenkomst heeft een vaste opzet: theoretisch gedeelte, delen van ervaringen (casussen en intervisie) en tips en handreikingen voor begeleiding.
Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderdelen aan de orde: leerdoelen, leerstijlen, leer- en werkstrategieën en diverse vormen van leerlingen met een zorgvraag, o.a. ADHD, ADD, dyslexie, autisme, en andere vormen die in de training ingebracht worden.

Werkwijze

De leraren worden uitgedaagd en toegerust rondom verschillende zorgvragen en krijgen handvatten om leerlingen te kunnen begeleiden en collega’s te adviseren.

Resultaat

Leraren kunnen in hun eigen beroepspraktijk verschillen tussen leerlingen (h)erkennen en gerichte interventies inzetten om leerlingen te begeleiden. Daarnaast kunnen ze collega’s inspireren hier ook mee aan de slag te gaan.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering bedraagt 24 contacturen en (ongeveer) 12 huiswerkuren.

Startdata en locaties

  • plaats en datum in overleg6 bijeenkomsten