Korte opleiding op maat voor ISK-docenten – klassenmanagement en differentiatie

Hoe zorg je in een ISK-klas voor een positieve sfeer en goed leerklimaat? De klassendynamiek is vaak onstuimig en dat stelt flinke eisen aan het pedagogisch-didactisch handelen van de docent.

Speciaal voor ISK-docenten biedt de Vrije Universiteit Amsterdam een korte opleiding aan over de kernaspecten van klassenmanagement en differentiatie, verrijkt met inzichten uit het NT2-onderwijs. De opleiders combineren wetenschappelijke inzichten met praktijkervaringen. Tijdens de vier interactieve bijeenkomsten brengen deelnemers zelf casussen in, waardoor de opgedane kennis direct is toe te passen in de groep.

Naast ISK-docenten kunnen (o.a.) afdelingsleiders en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de ISK deelnemen.

Inhoud

Tijdens deze opleiding komen onderstaande onderwerpen aan de orde.

Bijeenkomst 1: relatie en communicatie

In de eerste bijeenkomst staat de relatie tussen docent en leerling centraal, het fundament van effectief klassenmanagement. Hierbij wordt specifiek stil gestaan bij de beginsituatie van leerlingen, culturele verschillen in de communicatie en de rol van taalbeheersing.

Bijeenkomst 2: regels, routines en orde

De tweede bijeenkomst staat in het teken van het opstellen en naleven van afspraken, regels en routines in de klas die het leerproces ondersteunen. Hoe ga je hiermee om in een klas die door continue instroom van leerlingen steeds van samenstelling verandert? Ook is er aandacht voor het stoppen van ongewenst gedrag en het handelen bij escalerend gedrag, mede vanuit intercultureel perspectief.

Bijeenkomst 3: afstemmen op onderwijsbehoeften

In de derde bijeenkomst staat de leerling centraal. Wat heeft een leerling nodig om tot leren te komen en hoe stem je hier als docent op af? We verkennen de complexiteit van het bedienen van verschillende leer- en taalbeheersingsniveaus in een klas en brengen die terug tot een beheersbare aanpak. Differentiëren wordt hierbij vanuit didactisch en inhoudelijk perspectief belicht.

Bijeenkomst 4: organiseren van differentiatie

De laatste bijeenkomst staat in het teken van het vormgeven van differentiatie en het klassenmanagement dat hierbij komt kijken. Verschillende activerende werkvormen en vormen van samenwerkend leren worden belicht. Ook de implementatie van de inzichten en vaardigheden uit de training worden verkend, op individueel niveau en op teamniveau.

De bijeenkomsten zijn interactief opgezet. We oefenen met theorieën over effectieve aanpakken voor klassenmanagement. De deelnemers leveren een actieve bijdragen aan de bijeenkomsten, door uitwisselen van ervaringen en inbrengen van casussen en/of videofragmenten van lessituaties, die door de docent en de andere deelnemers op constructieve wijze van feedback worden voorzien.

Resultaat

De training stelt ISK-docenten in staat een effectiever klassenmanagement te voeren en hun onderwijs effectiever te organiseren door middel van passende differentiatie.

Deelnemende docenten maken kennis met diverse klassenmanagementtechnieken en differentiatievormen en experimenteren met enkelen hiervan in de eigen onderwijspraktijk. Zij krijgen zicht op hun eigen krachten en valkuilen en leren hun aanpak af te stemmen op de specifieke kenmerken van de klas.

Data en contact

Deze training is beschikbaar als teamtraining voor teams en kan op punten afwijken van bovenstaande indeling. Het wordt dan maatwerk en kan naar keuze op de VU of op locatie verzorgd door ervaren trainers van VU-NT2. Heb je interesse? We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken. Neem contact op met Rachel Zuilhof, adviseur VU-NT2 op maat

Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam of op de eigen locatie.

Prijs: € 750,-

Startdata en locaties

  • in overlegIn overleg4 bijeenkomsten€ 750