Individuele coaching

Een individueel coachingstraject betekent aan jezelf werken vanuit een concrete vraagstelling. Uitgangspunt is het functioneren in de eigen werksituatie. Coaching kan hulp bieden om beter en vrijer te functioneren op het werk en bij de uitoefening van de functie.  Bij coaching wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden en talenten in relatie tot de werkomgeving of tot de invulling in het eigen leven. Er wordt gezocht naar kansen, mogelijkheden, barrières, blinde vlekken, overtuigingen, kwaliteiten en valkuilen.

Uitgangspunt van de coaching is het hier en nu. De leerdoelen van de gecoachte liggen in de toekomst. Soms moet je echter terugkijken om uiteindelijk weer vooruit te kijken. Er wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat het antwoord op iedere vraag in de persoon zelf ligt. In het coachingstraject wordt gezocht naar die antwoorden. Iedereen is immers de regisseur over zijn eigen leven en draagt daarin eigen verantwoordelijkheid. Deze visie op coachen, gecombineerd met een ( licht ) confronterende stijl van coachen maakt dat een traject snel en pakkend is en nooit langer zal duren dan 5 gesprekken.

Waarom coaching

  • Je hebt gevoelens van (o.a.) ontevredenheid, irritatie, frustratie, machteloosheid, boosheid, onzekerheid, twijfel, angst in je werk
  • Je loopt met enige regelmaat tegen dezelfde soort zaken aan waar je nu wel eens anders mee om zou willen gaan
  • Je wilt nu toch echt een leren goed feed-back te geven
  • Je wilt je valkuilen aanpakken
  • Je wilt beter in je kracht komen
  • Je hebt behoefte aan nieuwe ideeën, invalshoeken, mogelijke oplossingen
  • Je wilt in een veilige sfeer werken aan je bewustzijn en vaardigheden

Werkwijze

Voorafgaand aan een coachingstraject vindt een intakegesprek plaats. De vraagstelling en de wederzijdse verwachtingen worden besproken en afgestemd. Na dit intakegesprek doet de coach een voorstel voor een coachingstraject. Er wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin afspraken over de frequentie, locatie en werkwijze. Het plan van aanpak geldt als een overeenkomst.

Tijdens de gesprekken staat het vragenderwijs communiceren centraal en wordt gewerkt met een grote diversiteit aan werkvormen.

De coach geeft geen adviezen maar doet voorstellen en suggesties. De gecoachte blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor het eigen proces.

Vertrouwen

Annemiek Waage biedt volledige geheimhouding over al datgene dat tijdens het coachingstraject wordt besproken. Soms is rapportage naar de werkgever gewenst. Dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de coachee. De rapportage zal gaan over de voortgang van het traject, nooit over inhoudelijke en persoonlijke details.

Praktische informatie:

Locatie:             Werkadres Annemiek Waage of op locatie bij de werkgever

Prijs:                  Intake                          €  80,–

Coachingsgesprek     €  145,–

Prijzen zijn excl. BTW ( 21%)

Prijzen zijn incl. materialen.

Voor een intakegesprek wordt max. 1 uur uitgetrokken, coachingsgesprekken duren 1 tot 1,5 uur.

Na ieder gesprek wordt een factuur uitgeschreven.

Als een afspraak binnen 24 uur vantevoren wordt afgezegd of als de coachee de afspraak niet nakomt wordt het bedrag van een gesprek in rekening gebracht.

Vindt de coaching op locatie plaats dan worden de reistijd en reiskosten doorberekend aan de opdrachtgever.