Het lerende brein

Informatie

Ieder kind leert op een andere manier. Het ene kind heeft een voorkeur voor visuele informatie (plaatjes, schema’s), terwijl het andere kind baat heeft bij zinnen die puntsgewijs onder elkaar staan. En zo bestaan er nog veel meer verschillen in de manier waarop leerlingen nieuwe stof opnemen. Daarnaast spelen factoren als interesse, alertheid en afleidbaarheid een rol bij het aanleren van nieuwe informatie. Hoe kinderen leren heeft alles te maken met (de ontwikkeling van) hun hersenen.

 

De relatie tussen hersenen, leren en gedrag is het werkterrein van de neuropsychologie.

 

Opbrengst na de cursus

Na de cursus:

 

 • Heb je inzicht in hoe het (kinder)brein zich ontwikkelt tussen 0 en 25 jaar.
 • Weet je welke hersengebieden betrokken zijn bij de verschillende vaardigheden van leerlingen.
 • Ben je in staat om aan te geven wat de rol is van omgeving (school, thuis) op de ontwikkeling van het brein.
 • Heb je inzicht in de relatie tussen cognitieve functies (waaronder executieve functies) en waarneembaar gedrag.
 • Ben je in staat om een zwakke zelfsturing te herkennen bij leerlingen.
 • Weet je welke stappen je kunt zetten wanneer een leerling bepaalde gedrags- of leerproblemen heeft.
 • Ken je jouw eigen sterke en zwakke kanten met betrekking tot zelfsturend gedrag en weet je hoe dit invloed heeft op het gedrag van anderen (collega’s, leerlingen).

Programma

Data

Bijeenkomst 1 – Dinsdag 8 november 2022Bijeenkomst 2 – Dinsdag 29 november 2022

 

Alle bijeenkomsten zijn van 10.00 – 17.00 uur

In deze cursus krijgen deelnemers inzicht in het lerende kinderbrein. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe verloopt de ontwikkeling van de hersenen? Wat kunnen we van kinderen verwachten op welke leeftijd? Hoe kom je erachter wat een kind nodig heeft om te kunnen profiteren van het leeraanbod? Daarnaast zal er aandacht zijn voor de relatie tussen hersenen en gedrag, met name zelfsturing. Om nieuwe stof aan te leren, is het belangrijk dat kinderen in staat zijn om hun gedrag aan te sturen. Dit wordt ook wel ‘zelfsturing’ genoemd en komt voort uit verschillende hersenfuncties, die ook wel executieve functies worden genoemd.

 

In deze cursus leer je hoe executieve functies ontwikkelen bij kinderen op de basisschool. 

 

Bijeenkomst 1:

 • Hoe verloopt de hersenontwikkeling bij kinderen?
 • Welke factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van het kinderbrein?
 • Wat houdt het hersen-gedragmodel in?
 • Wat kun je van leerlingen verwachten op bepaalde leeftijden?
 • In welke mate sluit het huidige onderwijssysteem aan bij wat we weten over de hersenontwikkeling bij kinderen?

Bijeenkomst 2:

 • Hoe verloopt de ontwikkeling van executieve functies?
 • Waar kun je een zwakke zelfsturing aan herkennen?
 • Wat is de invloed van zelfsturing op leerinhoud?
 • Wat is de relatie tussen zelfsturing en zelfontwikkeling bij een kind?
 • Hoe ontstaat sociaal gedrag en wat is de rol van de hersenen daarbij?
 • Hoe kan zelfsturing in de klas gestimuleerd worden?

Voor wie

 • IB’ers
 • Leerkrachten
 • Orthopedagogen
 • Voorzitter van bouwoverleg, kwaliteitskring of ontwikkelteam
 • Interne coach
 • Remedial teacher
 • Teamleider
 • (Onderwijs)professionals die met het jonge kind werken

 

 

 

 

 

Docent(en)

dr. Diana Smidts

Startdata en locaties

 • 8 nov. 2022Utrecht2 bijeenkomsten€ 695