Groepsleerkracht onderbouw vmbo-b/k

Om les te geven in de onderbouw van het vmbo-basis/kader heb je naast je pabodiploma een beperkte bevoegdheid nodig. Met de post-hbo-opleiding ‘groepsleerkracht onderbouw vmbo-b/k’ haal je die in 8 maanden tijd.

Tijdens deze opleiding richt je je op de pedagogiek en de didactiek voor de vmbo-leerling. Ook ontwikkel je je vakinhoudelijk en vakdidactisch op het gebied van Nederlands en wiskunde-rekenen. Je kiest daarnaast een profiel waarbij je je richt op de vakken die jij interessant vindt.

Tijdens de gehele opleiding staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. We bieden je goede begeleiding en helpen je reflecteren op jouw leerdoelen. Je rondt de opleiding af met een portfolio en een eindassessment. Hierin bespreken we wat je hebt geleerd de afgelopen maanden.

Voor je studie

Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om met een beperkte bevoegdheid les te geven in het vmbo. Je bent van harte welkom op deze opleiding met een diploma van de pabo of de pedagogische academie. We verwachten dat je al werkzaam bent in het vmbo-basis/kader of je dat je dit van plan bent. Je hoeft officieel nog geen ervaring te hebben om deze opleiding te volgen. Het uitvoeren van opdrachten in de praktijk van het vmbo-onderwijs is echter wel een belangrijk onderdeel van de opleiding. Als je geen eigen vmbo-klas hebt, zul je die dus moeten ‘lenen’ van een collega.

Voor het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hoef je deze opleiding niet te volgen; met je pabodiploma ben je daarvoor bevoegd.

Twijfel je of je al voldoende bevoegd bent? Kijk dan in het ‘Handboek Onderwijsbevoegdheden’ van DUO. Je kunt ook de bevoegdhedenscan invullen.

Tijdens je studie

Binnen Driestar hogeschool zien we leren als een sociaal proces. We bouwen kennis op door met elkaar in gesprek te gaan. Daarom zijn er collegedagen waarop we je in Gouda verwachten. De opdrachten die je krijgt, voer je uit in je eigen klas of in de onderwijspraktijk. Hieronder lees je meer over de opbouw en de inhoud van de studie, de kosten en de studiebelasting.

Globale opbouw en structuur

Het traject duurt in totaal 8 maanden en omvat 14 contactmomenten. Als aftrap van deze opleiding volg je een verplichte introductie en intake. Na de introductie en intake starten we met een tweedaagse waarin alle vakken in vogelvlucht al langskomen.

De rest van het programma bestaat uit collegedagen, zelfstudie en praktijkopdrachten. Je gaat aan de slag rondom vier thema’s:

 • Pedagogiek en didactiek voor leerlingen onderbouw vmbo-basis/kader
 • Vakinhoud en vakdidactiek Nederlands
 • Vakinhoud en vakdidactiek wiskunde-rekenen
 • Profieldeel vakinhoud en vakdidactiek. Je kunt hierbij kiezen uit: Engels, Mens & maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer), Mens & natuur (biologie, natuurkunde, scheikunde).

Deze opleiding rond je af met een portfolio en eindassessment. Hierin reflecteer je op wat je tijdens deze opleiding hebt geleerd. Bij het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een certificaat. Hiermee ben je beperkt bevoegd om les te geven in vmbo-basis/kader voor de bovengenoemde vakken.

Studiebelasting

Het traject omvat een studielast van 160 uur. We gaan er hierbij wel vanuit dat je de kennis paraat hebt die bij je pa- of pabodiploma past. De studielast is verdeeld over contactmomenten, zelfstudie en praktijkopdrachten. De examencommissie verleent voor deze opleiding geen vrijstellingen.

Locatie en data

De lesdagen zijn op maandag van 9.00 tot 16.00 uur op onze locatie in Gouda. Van 16.00 tot 18.00 uur is er tijd ingeruimd voor het praktijkdeel. Je werkt dan zelfstandig of in een team aan opdrachten. Dit mag op de hogeschool, maar is niet verplicht. Alle contactmomenten zijn verplicht. In geval van overmacht door bijvoorbeeld ziekte volg je een inhaalprogramma waarvan de tijdsinvestering gelijk is aan het aantal gemiste contacturen. Bij het missen van twee contactmomenten moet je helaas met de opleiding stoppen.

Hieronder zie je een overzicht van alle contactmomenten voor het cursusjaar 2021-2022:

 • Maandag 25 oktober 2021 (introductie en intake)
 • Maandag 8 november 2021 (dag 1 tweedaagse)
 • Dinsdag 9 november 2021 (dag 2 tweedaagse)
 • Maandag 22 november 2021 (colleges)
 • Maandag 13 december 2021 (colleges)
 • Maandag 17 januari 2022 (colleges)
 • Maandag 7 februari 2022 (colleges)
 • Maandag 7 maart 2022 (colleges)
 • Maandag 28 maart 2022 (colleges)
 • Maandag 4 april 2022 tot 13.00 uur (wiskundetoets en -college)
 • Maandag 11 april 2022 tot 13.50 uur (colleges)
 • Maandag 16 mei 2022 (colleges)
 • Maandag 13 juni 2022 (eindassessment en diner)
 • Maandag 27 juni 2022 (certificering)

Studiekosten

De studiekosten voor dit traject bedragen € 5.000,-. Dit is inclusief studiemateriaal, lunch en enkele maaltijden. Het is exclusief boekengeld. Er is een mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), ook als je geen vast contract hebt. De overheid vergoedt 80% van de kosten voor de opleiding, tot een maximum van € 6.000,-. Er is een beperkt budget, dus vraag de subsidie zo spoedig mogelijk aan. De uiterste dag waarop aangevraagd kan worden is 15 oktober 2021. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van DUO.

Na je studie

Gefeliciteerd met het behalen van je bevoegdheid om les te geven in de onderbouw van het vmbo-basis/kader! Ook nu je aan de slag gaat in de praktijk, ben je nog steeds van harte welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. Lijkt het je leuk om jouw expertise in te zetten voor het christelijk onderwijs? Laat het ons vooral weten. We geven daar immers samen vorm aan en input vanuit de praktijk is altijd welkom.

Snel naar

inschrijven
Onderwijstypes
Functiegroepen