Coaching bij stress- of burnout klachten

De lat ligt hoog in het onderwijs is. Medewerkers ervaren steeds meer werkdruk.
Stress- en spanningsklachten, maar ook overspanning en burn-out komen steeds vaker voor.
Psychische klachten zijn op dit moment dan ook de belangrijkste redenen voor ziekteverzuim in het onderwijs.

Coaching kan helpen bij het voorkomen en herstellen van deze klachten en zo verzuim voorkomen.
Is een medewerker uitgevallen? Dan kan coaching ondersteunend zijn bij re-integratie en (de kans op) terugval in de toekomst voorkomen. De medewerker leert op een gezondere wijze met zichzelf en zijn of haar werk omgaan.

Werkwijze:

Na een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek richt het coachingstraject zich op het lichamelijke en psychische herstel van de stressklachten en verbetering van het zelfmanagement. De combinatie van gesprekken, inzicht krijgen in factoren die geleid hebben tot de stress- en spanningsklachten en interventies uit verschillende disciplines (waaronder ervaringsgericht werken), is succesvol gebleken.

Door tijdig aan de bel te trekken kan een langdurige uitval worden voorkomen. Hoe eerder stress wordt aangepakt, hoe eerder de medewerker weer in balans komt en met plezier kan werken.
De kosten van coaching zijn bovendien aanzienlijk lager dan de kosten van (langdurig) uitval!

Coaching bij stress – of burnoutklachten is wenselijk als je:

  • stress-klachten hebt zoals prikkelbaarheid of vergeetachtigheid. geen energie of plezier meer hebt of geen motivatie kunt opbrengen.
  • een betere balans tussen werk en privé wilt
  • beter je grenzen wilt leren aangeven
  • weer wilt werken vanuit zelfvertrouwen en plezier