Theoretische kaders worden afgewisseld met het oefenen van vaardigheden, waarbij de nadruk ligt op het oefenen. Daarbij staat respect voor elkaar en veiligheid in de groep voorop. Iedere deelnemer krijgt individuele aandacht. De trainers hebben een achtergrond als trainingsacteur waardoor zij een realistisch oefenplatform bieden.

Deze training is ook Incompany beschikbaar.