Beoordelen van, en feedback geven aan, leraren

Om leerresultaten te verbeteren op uw school is het belangrijk uw leraren en hun lessen goed te kunnen beoordelen. Goed beoordelen is onlosmakelijk verbonden met feedback geven. Hoe dan? Een professionele beoordeling is meer dan een oordeel. Het levert inzicht in wat goed gaat en welke verbeterpunten er nog zijn. Dat is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de leraar en uw school als lerende organisatie.

Deze eendaagse training geeft u de volgende handvatten. U kunt voortaan objectief een oordeel geven over het concreet waarneembaar gedrag van de leraar, zijn interactie met de leerlingen en de kwaliteit van zijn lessen. U leert dat zo formuleren dat uw relatie met hem of haar niet onder druk gezet wordt. Kortom: Het vertalen van het waarneembare gedrag naar ontwikkelingsgerichte feedback is een belangrijk onderdeel van de training.

Beschrijving

Het beoordelen van lessen en leraren en het ontwikkelingsgericht feedback geven zijn vaardigheden die u in een dag onder de knie krijgt. Het is belangrijk dat u zich bij het beoordelen niet laat leiden door uw gevoel of een eventuele vooringenomenheid. Een objectief oordeel is gebaseerd op concreet waarneembaar gedrag. De systematiek van De zes rollen van de leraar (2018, Martie Slooter) gaat u hierbij helpen. Nog nooit was beoordelen zo eenvoudig!

Voor coaches is deze eendaagse ook geschikt. Uiteraard beoordelen zij niet maar ze hebben wel een oordeel over de kwaliteit van de les. Dat oordeel delen zij niet met anderen, wel met de betreffende leraar. Deze vaardigheid, het effectief kunnen uitspreken van een oordeel en de ontwikkeling kunnen benoemen staat deze dag centraal.

Leraren hebben tijdens hun lessen vijf kernrollen: de rol van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. De rol van coach van de leerlingen is daaraan toegevoegd. Tijdens deze studiedag staan de zes rollen centraal. U krijgt de nieuwste inzichten in het leren en dus ook beoordelen van leraren. We bespreken de doorlopende leerlijn van leraren en de leercurve van leraren. Maar wat veel belangrijker is: u leert te bepalen of een leraar de verschillende rollen goed uitvoert, op welk niveau en u leert hoe u het gewenste gedrag in concreet waarneembaar gedrag kunt benoemen. De rubrics gaan ons daarbij helpen!

In de training wordt gebruik gemaakt van lesfragmenten die de verschillende rollen van de docent zeer beeldend en duidelijk illustreren. Deze fragmenten zorgen ervoor dat u de verschillende rollen en de doorlopende leerlijn goed gaat herkennen.

Per fragment:
• bespreken we welk concreet waarneembaar gedrag zichtbaar is met behulp van de rubrics
• leert u kiezen tot welk niveau het gedrag behoort (heeft u te maken met een startende, gevorderde of excellente leraar?)
• bespreken we welke concrete procesgerichte feedback u kunt geven.

Daarnaast maakt u kennis met de (noodzakelijke) bijbehorende lesobservatieformulieren, die het beoordelen en nabespreken efficiënt en effectief maken. U krijgt een introductie op de 6Rollenapp. Deze applicatie vervangt alle papieren formulieren en help ons bij het observeren in de les.

Resultaten

Resultaten voor u:

• U heeft inzicht in de landelijke of schoolspecifieke kwaliteitseisen die voor leraren gelden door het werken met de rubrics
• U kunt de leraar en de kwaliteit van de les objectief observeren
• U kunt de interactie tussen leraar en leerlingen sneller herkennen
• U bent in staat om het niveau van de leraar te bepalen (volgens de systematiek van De zes rollen van de leraar)
• U kunt effectief feedback geven en de leraar hiermee helpen zich te ontwikkelen

Resultaten voor uw school:

• U krijgt zicht op hoe de kwaliteit van het primaire proces verbeterd kan worden, op het niveau van de leraar en op het niveau van het team.
• U heeft een HR instrument in handen – de MartieSlooterMethode en DeZesRollen app– waarmee u inzicht krijgt waar de ontwikkelpunten liggen voor uw school en waarmee u kunt bepalen waarop u het budget voor scholing en professionalisering  van leraren effectief op kan inzetten.
• U heeft handvatten om een professionele organisatie te creëren waarin procesgerichte feedback geven een geaccepteerd onderdeel is.

Werkwijze

Afwisseling van theorie en praktijk. Na een verkenning van De zes rollen van de leraar en de bijbehorende rubrics gaan we concreet aan de slag. We bekijken videofragmenten om te oefenen in het beoordelen van de lessen en de leraar en het geven van ontwikkelingsgerichte feedback.

Tevens maakt u kennis met DeZesRollen app. Deze app past 1 op 1 bij het boek ‘De zes rollen van de leraar’ (2018, Martie Slooter) en is ondersteunend bij objectief en ontwikkelingsgerichte feedback geven.

Deze training is ook Incompany beschikbaar.

Startdata en locaties

  • Utrecht datum in overleg1 bijeenkomst€ 410incl. boek+digitale materialen