Beeldcoachen Deel 2

Je leert de beeldcoach methodiek gebruiken in door jou zelfgekozen begeleidingstrajecten.

Opbrengst

Je past de beeldcoachmethodiek toe in minimaal twee coachtrajecten.

Over het programma

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen, waarbij je door samen met de coachee micro-analytisch te kijken naar video-opnames, de coachee optimaal bewust maakt van zijn eigen effectieve handelen. Door dit geslaagde gedrag vervolgens frequenter toe te passen zal de gewenste situatie vaker voorkomen.

Bij beeldcoaching gaat het om professionalisering van de professionals, zoals leerkrachten, en teams. Centraal staat de wijze waarop de coachee tegemoet komt aan de behoefte aan relatie, competentie en autonomie van zijn leerling(en) of collega’s. Deze aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldopnames, is complex en stelt specifieke eisen aan de coach.

Er wordt steeds handelings- en oplossingsgericht gewerkt. De coachee moet er de volgende dag mee aan de slag kunnen. Het gebruik van basiscommunicatie is essentieel.

Kernpunten hierbij zijn

 • gerichtheid op en versterking van geslaagde interacties en interventies (in plaats van het zoeken naar fouten of mislukkingen);
 • gerichtheid op de interactie (basiscommunicatie) in samenhang met het klassenmanagement en de didactiek;
 • de mogelijkheden die er liggen in het contact analyseren en diagnosticeren;
 • samen alternatieven zoeken die haalbaar en direct uitvoerbaar zijn in de praktijk;
 • de mogelijkheden van de coachee en de situatie.

Beeldcoaching kan ingezet worden bij leerkrachten in klassensituaties, bij schoolontwikkeling, zoals systeeminvoer of het toepassen van een nieuwe onderwijsmethode, bij intervisie, bij het coachen van kinderen of bij het verbeteren van gespreksvaardigheden.

De opleiding bestaat uit drie delen die ook apart gevolgd kunnen worden.

Deel 2: niveau 2

 • Coachende nagesprekken voeren met effectief gebruik van beeldopnames
 • Analyseren van de interactie
 • Analyse van de communicatie tussen beeldcoach en coachee tijdens coachingsgesprekken
 • Selectie maken van beelden die competentieversterkend zijn voor de coachee
 • Activerend coachen met behulp van beeldopnames
 • Uitvoeren van minimaal twee coachingstrajecten

Werkwijze

Gehanteerde werkvormen zijn:

Beeldopdrachten uitvoeren, beeldopnames analyseren, informatieoverdracht, werkbegeleiding, intervisie, eigen beeldopnames presenteren, discussie en literatuurstudie.

De volledige opleiding Beeldcoach bestaat uit 3 delen (introductiecursus, niveau 2 en niveau 3). Na ieder deel ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. Bij het behalen van alle drie de certificaten ontvangen deelnemers het diploma Gecertificeerd beeldcoach.

Deelnemers dienen voor deel 2 en 3 te beschikken over een digitale camera, een beeldmontageprogramma en een laptop.

Deelnemers dienen voor deel 2 en 3 te beschikken over een digitale camera, een beeldmontageprogramma en een laptop.

Na dit deel kunt je ervoor kiezen om je te schrijven voor Beeldcoach deel 3: niveau 3 .

Voor wie?

Leraren, coaches, intern begeleiders en directieleden in het VVE, primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en hbo die op schoolniveau een begeleidende en/of coachende taak hebben en Beeldcoachen Introductie (deel 1) hebben gevolgd.

Startdata en locaties

 • Utrecht 15 sep. 202312 bijeenkomsten€ 1804

Snel naar

inschrijven